Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J)

In de basisopleiding cognitieve gedragstherapie kind en jeugd leert u het toe passen van het cognitief gedragstherapeutisch proces specifiek bij kinderen, jeugdigen en hun systeem. U leert vanuit een getrapte benadering de basisprincipes en interventies zodat u, onder supervisie, eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit kunt voeren op een verantwoorde wijze.

Inhoud

Binnen de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt in een getrapte benadering, van oplossingsgerichte interventies, via protocollaire behandelingen naar geïndividualiseerde behandelingen. Binnen de huidige jeugdzorg levert cognitieve gedragstherapie de theorie en middelen om complexe problematiek uiteen te rafelen in meer hanteerbare deelproblemen. Hiermee kunnen samenhangende keuzes worden gemaakt om de behandeling vorm te geven voor de jeugdige en het systeem om de jeugdige heen. Waar mogelijk worden deze keuzes gestuurd op basis van evidence based interventies, waar nodig wordt een individueel behandelplan op maat gemaakt op basis van de onderliggende leertheoretische principes.
In de opleiding wordt u vertrouwd gemaakt met beide richtingen. U leert enerzijds de individuele theoretisch geïnspireerde zoekschema’s toepassen die bekend staan als functie- en betekenisanalyse en de cognitieve casusconceptualisatie. Daarnaast leert u hoe u de belangrijkste interventies en technieken doelgericht kunt inzetten en uitvoeren bij enkelvoudige problematiek. Ook leert u werken met de belangrijkste gestandaardiseerde behandelprotocollen voor jeugdigen en op specifieke klachten gerichte interventies binnen cognitieve gedragstherapie.

Doelstelling

Aan het eind van de basisopleiding bent u voldoende thuis in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en hebt u voldoende kennis van een aantal basis cognitief-gedragstherapeutische methodes, technieken en interventies om, onder supervisie, op verantwoorde wijze eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit te kunnen voeren. Concreet leert u de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen binnen de getrapte benadering. U leert daarbij hoe u deze interventies kunt toepassen rekening houdend met de specifieke aspecten van de doelgroep kinderen en jeugd. U maakt ook kennis met het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Opzet

De basisopleiding volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. In de eerste bijeenkomsten maakt u kennis met de fasen van het gedragstherapeutisch proces: de principes van gedragsassessment ,het opstellen van het behandelplan, de interventiefase tot de evaluatie en afronding.
U leert het toepassen van de cognitief- gedragstherapeutische principes, technieken en interventies specifiek voor kinderen, jongeren en in het werken met ouders of anderen in het systeem van het kind. U leert rekening te houden met de algemene en bijzondere vaardigheden en eisen die dit stelt aan uw rol als therapeut.
U leert de technieken en interventies toe te passen voor de belangrijkste probleemgebieden bij kinderen en jeugdigen. U maakt kennis met veel gebruikte protocollen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van evidence based behandelen.

Voor het annuleren van inschrijvingen voor de basis- en vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie zijn de voorwaarden anders dan onze algemene annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld minus administratiekosten alleen mogelijk als wij 8 weken vóór aanvang van de opleiding uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Voor annulering tussen 8 en 4 weken geldt een restitutie van 50% minus administratiekosten. Is de periode korter dan 4 weken, dan kan geen restitutie meer plaatsvinden. De administratiekosten bedragen in alle gevallen € 60,-.

Cure & Care Development behoudt zich het recht voor een workshop of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Opleiding cognitieve gedragstherapie
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

28 oktober 2021
18 november 2021
2 en 16 december 2021
13 en 27 januari 2022
10 en 17 februari 2022
10 en 24 maart 2022
7 en 21 april 2022
12 en 19 mei 2022
2 juni 2022

Tijden

09.30 - 16.45 uur

Contacturen

100 uur

Kosten

€ 2.950,00

inclusief gratis het lidmaatschap belangstellend basiscursist dat loopt vanaf een maand voor aanvang van de cursus en gedurende de maanden waarin de cursus plaatsvindt, toegang tot digitale leeromgeving, exclusief boeken

Doelgroep

Professionals met een doctoraal / universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, een (hbo) MSc-titel én een artikel-14-registratie in de wet BIG of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geachte opleiding op masterniveau heeft afgerond. Meer informatie onder toelatingseisen.

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • VGCt: 100 punten Basiscursus - contacturen
  • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 100 punten herregistratie, 75 punten behandeling, 20 punten diagnostiek, 5 punten overige taken en 100 punten extra literatuurstudie
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!