Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

In de basisopleiding cognitieve gedragstherapie leer je het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en een aantal basale methodes zodat u, onder supervisie, eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit kunt voeren op een verantwoorde wijze.

Inhoud
In deze opleiding staat kennis van het cognitief-gedragstherapeutisch proces centraal. Zo komt het cognitieve model uitgebreid aan bod en wordt er uitleg gegeven over de begrippen klassieke en operante conditionering. Er wordt veel aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (bv. in de vorm van functie- en betekenisanalyses, holistische theorie en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag.

Er worden in deze opleiding vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor het ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Daarnaast staat de technische uitvoer en wetenschappelijke evidentie van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie centraal, waaronder de socratische dialoog, gedachtenrapporten, gedragsexperimenten, exposure in vivo en contraconditionering. Tot slot komt de uitvoering van interventies volgens ‘evidence-based’ behandelmethodieken bij de meest voorkomende problematieken in de volwassenen doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen, aan bod.

In deze door de VGCt geaccrediteerde basisopleiding maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. In deze kennismaking is zowel aandacht voor het theoretische niveau als voor de toepassing in de praktijk. Zo zal de cursist gestimuleerd worden om eigen casuïstiek in te brengen, analyses op te stellen en interventies te oefenen in rollenspelen. De docent zal tevens een aantal veelgebruikte basistechnieken demonstreren.

Doelstelling
Aan het eind van de basisopleiding ben je voldoende thuis in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en heb je voldoende kennis van een aantal basale cognitief-gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit te kunnen voeren. Concreet leer je de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen en maak je ook kennis met het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Opzet
De basisopleiding volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. De eerste bijeenkomst behelst een plaatsbepaling van de psychotherapie binnen het veld van de geestelijke gezondheidszorg, van de cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de psychotherapie en van de in deze basisopleiding gebezigde opvatting over cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de cognitieve gedragstherapie.

Daarna wordt een aantal zittingen besteed aan de taxatiefase, zowel in praktische zin als in de theoretische wetenschappelijke achtergronden daarvan. Daarna volgen enkele bijeenkomsten over de bespreking van het behandelplan en registraties. Dan volgt een aantal zittingen over interventies (waaronder bij veelvoorkomende angst- en stemmingsstoornissen) en tenslotte wordt kort stilgestaan bij evaluatie en afsluiting van behandelingen en bij de therapeutische setting.

Voor het annuleren van inschrijvingen voor de basis- en vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie zijn de voorwaarden anders dan onze algemene annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld minus administratiekosten alleen mogelijk als wij 8 weken vóór aanvang van de opleiding uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Voor annulering tussen 8 en 4 weken geldt een restitutie van 50% minus administratiekosten. Is de periode korter dan 4 weken, dan kan geen restitutie meer plaatsvinden. De administratiekosten bedragen in alle gevallen € 60,-.

Cure & Care Development behoudt zich het recht voor een workshop of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Opleiding cognitieve gedragstherapie
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

5, 12, 19 en 26 november
3, 10 en 17 december 2021
14, 21 en 28 januari 2022
4, 11 en 18 februari 2022
11 en 18 maart 2022

Mail naar curecare@curecare.nl voor een plek op de wachtlijst
Tijden

09.30 - 16.45 uur

Contacturen

100 uur

Kosten

€ 2.950,00

inclusief gratis het lidmaatschap belangstellend basiscursist dat loopt vanaf een maand voor aanvang van de cursus en gedurende de maanden waarin de cursus plaatsvindt, toegang tot digitale leeromgeving, exclusief boeken

Doelgroep

Professionals met een doctoraal / universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, een (hbo) MSc-titel én een artikel-14-registratie in de wet BIG of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geachte opleiding op masterniveau heeft afgerond. Meer informatie onder toelatingseisen.

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • VGCt: 100 punten
  • NIP: 150 punten
  • NIP A&O: 75 punten
  • VSR: 100 punten Scholing verpleegkundig specialisten
  • NVvP: 40 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!