Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker Kind & Jeugd (CGW K&J)

In de basisopleiding voor cognitief gedragstherapeutisch werker K&J worden, nadat de cursisten een inleiding in de leertheorie en het cognitieve model hebben doorlopen, basisvaardigheden geoefend zoals het maken van functie- en betekenisanalyses van klachten en probleemgedrag, het opstellen van een holistische theorie en behandelplan, het registreren van probleemgedrag, het uitvoeren van exposure al dan niet met responspreventie, de basis van cognitieve therapie en het opzetten van een gedragsexperiment. Ook is er aandacht voor andere cognitieve technieken, en afstemming van gedragstherapie op kinderen en jongeren. Met inachtneming van de (gezins)context van het kind of de jongere.

In de tweede helft van de opleiding voor cognitief gedragstherapeutisch werker K&J komen specifieke vaardigheden aan bod zoals meer verdieping in cognitieve en operante technieken bij specifieke stoornissen, mediatietherapie bij ouders en in (dag)klinische settingen, motiveren en de therapeutische context, waarbij onder meer wordt geoefend met de socratische dialoog. Ook is er aandacht voor de cognitieve en motiverende strategieën in de therapeutische relatie met de cliënt (en diens systeem).

Bovenstaande vaardigheden worden besproken en geoefend aan de hand van (protocollen voor) veel voorkomende stoornissen en klachten bij kinderen en jongeren, zoals angststoornissen, PTSS, depressie, zelfbeeldproblematiek, emotieregulatieproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en middelengebonden stoornissen.

Het is belangrijk het pragmatische te benadrukken; er wordt veel geoefend met technieken, toegespitst op kinderen en jongeren, en ook komt het werken met gezinnen aan bod. De opleiding geeft een goede basis in het kennisnemen en uitvoeren van cognitieve gedragstherapeutische deelbehandeling, waartoe een CGW-er bevoegd is.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

29 november
6 en 13 december 2022
10, 17 en 24 januari
7 en 21 februari 2023
Reservedatum: 7 maart 2023

De cursusdagen op 6 december 2022, 10, 17 januari en 7 februari 2023 vinden online plaats.

Tijden

09.15 - 16.45 uur

Contacturen

48 uur

Kosten

€ 1.850,00

Inclusief toegang tot digitale leeromgeving, exclusief boeken

Doelgroep

Cursisten hebben een relevante afgeronde opleiding op HBO-niveau (zoals HBO-V, SPH, SPV, of MWD), of een in-service opleiding zoals psychiatrisch (B-)verpleegkundige, mits deze gevolgd is vóór de totstandkoming van de HBO-opleidingen (1997). Ook andere opleidingsroutes op HBO-niveau kunnen ter beoordeling aan de registratiecommissie worden voorgelegd, mits daarin (klinische) gespreksvoering en psychopathologie zijn inbegrepen en kan worden aangetoond dat daaraan per onderdeel ten minste 30 uren zijn besteed.

Locatie

Leiden, Crown Business Center, Key Point & ONLINE

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • SKJ: 76.8 punten
  • VGCt: 48 punten
  • LV POH GGZ: 30 punten Nascholing praktijkondersteuners
  • V&VN: 48 punten Scholing GGZ
  • V&VN: 48 punten Scholing jeugdverpleegkunde
  • V&VN: 48 punten Scholing kinderverpleegkunde
  • V&VN: 48 punten Scholing SPV
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!