Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW)

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. In deze opleiding leer je de basisvaardigheden van de cognitieve gedragstherapie toepassen maar komen ook specifieke vaardigheden aan bod.

Inhoud

De eerste helft van de opleiding bestaat uit een inleiding in de leertheorie en worden basisvaardigheden geoefend als het maken van functie- en betekenisanalyses van probleemgedrag, het in kaart brengen, registreren en meten daarvan, gedachtetraining, met de patiënt onderhandelen en doelen stellen om een gedragsexperiment op te zetten, het uitvoeren van exposure (interoceptief en in vivo), het opstellen van een stappenplan en taakconcentratie en responspreventie.

In de tweede helft van de opleiding komen specifieke vaardigheden aan bod zoals imaginaire exposure, cognitieve therapie en operante bekrachtiging bij specifieke stoornissen, zelfcontrole, motivational interviewing en socratische dialoog, rekening houden met persoonlijkheidsproblematiek, het opstellen van een behandelplan met afwegingen over het eerste te bewerken probleem en de kwestie van parallel of sequentieel behandelen, psycho-educatie, werken in groepsformat en (digitale) innovaties.

Bovenstaande vaardigheden worden besproken en geoefend aan de hand van (protocollen voor) een tiental typen As-I problematiek. Er is gelegenheid om te oefenen in het toepassen van verschillende interactievormen bij persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt onder begeleiding van de docent in subgroepen gewerkt met inbreng van eigen casuïstiek (van de cursist zelf of van een patiënt), nadat de verschillende benaderingen en/of technieken door cursisten zelf of via dvd-opnamen zijn gedemonstreerd.

De basisopleiding cognitief gedragstherapeutisch werker is geschikt voor zowel behandelaren in de volwassenen- en ouderenzorg als in de jeugdzorg. In dit opleidingstraject kan verder door middel van supervisie aandacht worden besteed aan het uitbreiden van vaardigheden in het behandelen van de verschillende doelgroepen.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

“Ik ben heel tevreden met het totaal. Ik had nog wel langer door kunnen gaan. Heel interessant en leuk!”
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

7, 14 (online) en 28 maart 2023
11 april 2023 (online)
9 en 23 mei 2023
6 (online) en 20 juni 2023

Reserve dagen: 18 april 2023 en 27 juni 2023

Tijden

10.00-17.00 uur

Contacturen

48 uur

Kosten

€ 1.850,00

Inclusief toegang tot digitale leeromgeving, exclusief boeken

Doelgroep

Cursisten hebben een relevante afgeronde opleiding op HBO-niveau (zoals HBO-V, SPH, SPV, of MWD), of een in-service opleiding zoals psychiatrisch (B-)verpleegkundige, mits deze gevolgd is vóór de totstandkoming van de HBO-opleidingen (1997). Ook andere opleidingsroutes op HBO-niveau kunnen ter beoordeling aan de registratiecommissie worden voorgelegd, mits daarin (klinische) gespreksvoering en psychopathologie zijn inbegrepen en kan worden aangetoond dat daaraan per onderdeel ten minste 30 uren zijn besteed.

Locatie

ONLINE & CCD Arnhem

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • VGCt: 48 punten
  • V&VN: 48 punten Scholing SPV & Scholing GGz
  • VSR: 48 punten
  • LV POH GGZ: 30 punten
  • Registerplein: 100 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!