Basiscursus Schematherapie 23, startdatum 31 oktober 2018 (vol)

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan, zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

In deze basiscursus maakt u kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen. Persoonlijkheidsstoornissen worden toegelicht vanuit een schematherapie perspectief en indicaties voor schematherapie worden besproken. U leert schema’s, copingstrategieën en modi bij uw cliënten vaststellen en hoe u hierbij de verschillende schemavragenlijsten, copinglijsten en modivragenlijsten en andere methoden zoals diagnostische imaginatie kunt gebruiken. U leert hypothesen te vormen over hoe schema’s, copingstijlen en modi zijn ontstaan vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt en deze hypothesen leert u vast te leggen in een casusconceptualisatie. De verschillende fasen in de schematherapie en de behandeltechnieken komen aan de orde. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de cursus. Het accent ligt hierbij op het aanleren van experiëntiële technieken en het hanteren van de therapeutische relatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de schema’s van de therapeut en de interactie met de schema’s of modi van de patiënt.

Opzet
De cursus omvat 4 bijeenkomsten van 6,25 uur. Maximaal 18 deelnemers per cursus.

Basiscursus 23 (deze cursus is volgeboekt)
Woensdag 31 oktober, 14 en 28 november en 19 december 2018

Docenten
Drs. M.S. Peter & mw. drs. K.L.E. de Vries

Kosten
€ 1.010,- (inclusief de boeken: ‘Young, Y.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum’ en ‘Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds’, toegang tot de digitale leeromgeving, koffie/thee en lunches)

Accreditatie
is toegekend door:

  • NVvP (23 punten nascholing psychiatrie)
  • VGCt (25 punten vervolgcursus)
  • FGzPt (24 punten)
  • NIP (ELP herregistratie 37,5 punten)
  • NVP (24 punten)

Accreditatie bij het Register Schematherapie (25 uur B) wordt conform reglement achteraf aangevraagd.

Doelgroep
Hulpverleners die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

Het register Schematherapie hanteert de volgende toelatingseisen:

  • BIG-registratie als Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
  • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen (RVB).
  • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
  • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Professionals die nog in opleiding zijn tot een BIG-registratie of gewoon lidmaatschap van een NVP-specialistische Psychotherapievereniging kunnen maximaal als ‘junior’ in het Register Schematherapie worden ingeschreven.