Opleiding PTSS 16, startdatum 28 januari 2019

Filosofie en doelstelling van de opleiding
Voor de behandeling van een Posttraumatische Stress Stoornis bestaan richtlijnen die gebaseerd zijn op de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. In deze opleiding wordt u opgeleid en getraind in al de behandelingen.

 • U krijgt training in de diagnostiek van PTSS aan de hand van het Klinisch Interview voor PTSS (KIP), wereldwijd dé standaardmethode om de diagnose PTSS vast te stellen.
 • Hierop volgt de eerste opvang na trauma, waarbij u getraind wordt in de do’s en don’ts bij de opvang en behandeling van slachtoffers in de eerste tijd na een trauma.
 • De psychologische behandelingen die aanbevolen worden in de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van PTSS worden belicht: cognitieve gedragstherapie (imaginaire exposure) en de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

– Vanuit de cognitieve gedragstherapie wordt u vooral getraind in de techniek van imaginaire exposure en exposure-in-vivo en nieuwe varianten daarvan.
– Op het gebied van EMDR is door recent onderzoek meer bekend over het achterliggende werkingsmechanisme, met name de rol van het werkgeheugen. U leert alles over deze theorie, de nieuwste stand van zaken en de implicaties ervan voor de praktijk.

 • Trauma en geheugen is een belangrijk onderwerp, waarover in de klinische praktijk veel controverses bestaan. U leert alles over de meest recente onderzoeksbevindingen op het gebied van trauma en geheugen, en de implicaties ervan voor de praktijk.
 • Tot slot wordt u getraind in de behandeling van kinderen met PTSS in verschillende leeftijdsfasen. U vergaart kennis over leeftijdsspecifieke reacties van kinderen en jongeren op een trauma en over effectieve behandelvormen.

Doelstellingen
Cursisten worden geacht aan het eind van de opleiding kennis te hebben van de richtlijnen voor behandeling van PTSS en eerste opvang na trauma. Ook hebben cursisten kennis van de stand van zaken op wetenschappelijk gebied. Cursisten kunnen na de opleiding, onder supervisie, cognitieve gedragstherapeutische behandelingen volgens de richtlijnen voor de behandeling van PTSS bij zowel volwassenen als kinderen toepassen bij enkelvoudige trauma’s en kunnen hulp verlenen bij eerste opvang na trauma’s.

Opzet
De opleiding bestaat uit 8 cursusdagen. Sommige onderdelen beslaan 2 delen: in het eerste deel wordt de theorie geleerd en worden de belangrijkste basisvaardigheden getraind en geoefend. Daarna krijgt de cursist een praktijkopdracht mee. In het tweede deel worden deze praktijkopdrachten uitgebreid besproken en beoordeeld. De betrokken docenten zijn allen expert op het gebied van de betreffende module. Een cursus omvat 8 bijeenkomsten van 6,25 uur. Maximaal 14 deelnemers per groep.

De volgende onderdelen komen aan de orde:

Diagnostiek van PTSS:
Duur: 1 dag. Docent: mw. prof. dr. Agnes van Minnen en/of co-docent
Rapportage:
Duur: 1 dagdeel. Docent: mw. prof. dr. Agnes van Minnen
Cognitieve gedragstherapie, exposure:
Duur: 1,5 dag theorie en basisvaardigheden, 2 praktijkdagen. Docent: mw. prof. dr. Agnes van Minnen
EMDR: werkzame factoren en implicaties voorde klinische praktijk:
Duur: 1 dagdeel. Docenten: mw. Suzanne van Veen, MSc.
Trauma en geheugen:
Duur: 1 dagdeel. Docenten: prof. dr. Agnes van Minnen en mw. dr. Ineke Wessel
Diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met PTSS:
Duur: 1 dag theorie en basisvaardigheden, 1 praktijkdag. Docent: mw. prof. dr. Agnes van Minnen

Data:
28 januari
4, 11 en 18 februari
4, 11, 18 en 25 maart 2019

Hoofddocent:
prof. dr. A. van Minnen

Kosten:
€ 2.110,- (inclusief het boek ‘Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten’, artikelen, koffie, thee en lunches)

Doelgroep:
VGCt-leden, eerstelijnspsychologen, psychiaters, Gz-psychologen, medewerkers van psychotrauma centra, traumatherapeuten, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen.

Accreditatie
is toegekend door:

 • VEN (42 punten algemene scholing, 8 punten vakinhoudelijke scholing)
 • NIP K&J/NVO (7,5 punten diagnostiek, 15 punten behandeling, 2,5 punten overige taken en 50 punten herregistratie)
 • NIP (75 punten)
 • FGzPt (23 punten bij- en nascholing KP)
 • Registerplein
 • VSR (46 punten)
 • V&V (50 punten scholing GGZ en scholing SPV)
 • NVvP (40 punten)
 • VGCt (50 punten vervolgcursus)