Opleidingen

Filter

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker 10, startdatum 30 augustus 2018

De eerste helft van de cursus doorlopen de cursisten een inleiding in de leertheorie en worden basisvaardigheden geoefend als het maken van functie- en betekenisanalyses van probleemgedrag, het in kaart brengen, registreren en meten… Lees meer

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie 39, startdatum 3 september 2018

Filosofie en doelstelling Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat een protocollaire behandeling in veel gevallen uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een behandeling op maat. Tegelijkertijd is… Lees meer

Supervisorencursus 17, startdatum 4 september 2018 (VOL)

Inhoud Het doel van de supervisorencursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor. De cursus opgebouwd… Lees meer

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie 40, startdatum 5 september 2018

Uitgangspunten van de basiscursus Er wordt vanuit gegaan dat binnen cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen… Lees meer

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie 41, startdatum 7 september 2018 (VOL)

Filosofie en doelstelling Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat een protocollaire behandeling in veel gevallen uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een behandeling op maat. Tegelijkertijd is… Lees meer

(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS 3, startdatum 13 september 2018

Inhoud van de opleiding In deze 4-daagse opleiding leert u alles over het toepassen van exposuretherapie bij PTSS. Aan bod komen imaginaire exposure, exposure in vivo, en combinaties daarvan. U leert de nieuwste inzichten… Lees meer

Basisopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd 2, startdatum 17 september 2018 | NIEUW (VOL)

Filosofie en doelstelling van de opleiding De basistraining EMDR K&J is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of met verstandelijk beperkten werken. Deze basisopleiding is… Lees meer

Vierdaagse basisopleiding EMDR bij volwassenen 23, startdatum 19 september 2018

Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik… Lees meer

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie bij problematisch middelengebruik 7, 21 september 2018

De voorgaande editie van deze opleiding werd beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,5 De docent, mw.dr. E. Vedel, werd als ‘uitstekend’ beoordeeld Enkele testimonials ‘Beide docenten erg kundig, inspirerend en leerzaam’ ‘Zeer leerzaam, nuttig… Lees meer

Basiscursus Schematherapie 22, startdatum 25 september 2018 (VOL)

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen… Lees meer

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie K&J 8, startdatum 25 september 2018

Inhoud Er wordt vanuit gegaan dat binnen cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De… Lees meer

Opleiding PTSS 15, startdatum 1 oktober 2018

De voorgaande editie van deze opleiding werd beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 9,3 Enkele testimonials uit de opleidingen van dit en vorig jaar treft u onderstaand aan ‘De hoofddocent, mw. prof. dr. A…. Lees meer

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd 2, startdatum 2 oktober 2018 | NIEUW

De EMDR 4 daagse vervolgtraining Kinderen en Jeugdigen is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te laten voeren met behulp van EMDR bij Kinderen en Jeugdigen. De inhoud van de vervolgtraining… Lees meer

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie 42, startdatum 2 oktober 2018

Filosofie en doelstelling Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat een protocollaire behandeling in veel gevallen uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een behandeling op maat. Tegelijkertijd is… Lees meer

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij volwassenen 13, startdatum 3 oktober 2018 (VOL)

Tijdens de EMDR basisopleiding heeft de cursist kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vierdaagse vervolgopleiding ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen… Lees meer

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie 41, startdatum 5 oktober 2018

Uitgangspunten van de basiscursus Er wordt vanuit gegaan dat binnen cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen… Lees meer

Vierdaagse basisopleiding EMDR bij volwassenen 24, startdatum 29 oktober 2018

Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik… Lees meer

Basiscursus Schematherapie 23, startdatum 31 oktober 2018

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen… Lees meer

Supervisorencursus 18, startdatum 6 november 2018 (VOL)

Inhoud Het doel van de supervisorencursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor. De cursus opgebouwd… Lees meer

Vervolgcursus Schematherapie 2 – cluster B, startdatum 13 november 2018 | NIEUW

Schematherapie is effectief gebleken bij de behandeling van de Borderline (BPS), Narcistische en Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en bij cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Het behandelen van patiënten met een cluster B persoonlijkheidsstoornis is complex, vaak beladen en… Lees meer