Opleidingen

Filter

Supervisorencursus 19, startdatum 4 december 2018 (VOL)

Inhoud Het doel van de supervisorencursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor. De cursus opgebouwd… Lees meer

Supervisorencursus 20, startdatum 18 december 2018 (VOL)

Inhoud Het doel van de supervisorencursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor. De cursus opgebouwd… Lees meer

Basisopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd 3, startdatum 22 januari 2019

Filosofie en doelstelling van de opleiding De basistraining EMDR K&J is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of met verstandelijk beperkten werken. Deze basisopleiding is… Lees meer

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij volwassenen 14, startdatum 24 januari 2019

Tijdens de EMDR basisopleiding heeft de cursist kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vierdaagse vervolgopleiding ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen… Lees meer

Opleiding PTSS 16, startdatum 28 januari 2019

Filosofie en doelstelling van de opleiding Voor de behandeling van een Posttraumatische Stress Stoornis bestaan richtlijnen die gebaseerd zijn op de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. In deze opleiding wordt u… Lees meer

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie 44, startdatum 6 februari 2019

Filosofie en doelstelling Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat een protocollaire behandeling in veel gevallen uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een behandeling op maat. Tegelijkertijd is… Lees meer

Vierdaagse basisopleiding EMDR bij volwassenen 25, startdatum 11 februari 2019 (VOL)

Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik… Lees meer

Vervolgcursus Schematherapie, startdatum 14 februari 2019

Vervolgcursus Schematherapie: de uitdagende cliënt en Gezonde Volwassene van de therapeut Deze vervolgcursus is voor degenen die al een basiscursus schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan. De nadruk van deze… Lees meer

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie 42, startdatum 5 maart 2019

Uitgangspunten van de basiscursus Er wordt vanuit gegaan dat binnen cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen… Lees meer

Basiscursus Schematherapie 24, startdatum 7 maart 2019

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen… Lees meer

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie 43, startdatum 8 maart 2019

Uitgangspunten van de basiscursus Er wordt vanuit gegaan dat binnen cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen… Lees meer

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker 11, startdatum 14 maart 2019

De eerste helft van de cursus doorlopen de cursisten een inleiding in de leertheorie en worden basisvaardigheden geoefend als het maken van functie- en betekenisanalyses van probleemgedrag, het in kaart brengen, registreren en meten… Lees meer

Supervisorencursus 21, startdatum 19 maart 2019 (VOL)

Inhoud Het doel van de supervisorencursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor. De cursus opgebouwd… Lees meer

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie 45, startdatum 4 april 2019

Filosofie en doelstelling Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat een protocollaire behandeling in veel gevallen uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een behandeling op maat. Tegelijkertijd is… Lees meer

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie K&J 5, startdatum 9 april 2019

De 100-urige Vervolgcursus Kind en Jeugd richt zich op de toepassing van cognitieve en gedragsmatige interventies binnen specifieke ontwikkelingsfasen. Zowel in de ontwikkeling van het jonge kind als in die van de adolescent vinden belangrijke,… Lees meer

Vierdaagse basisopleiding EMDR bij volwassenen 26, startdatum 10 april 2019

Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik… Lees meer

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij volwassenen 15, startdatum 11 april 2019

Tijdens de EMDR basisopleiding heeft de cursist kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vierdaagse vervolgopleiding ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen… Lees meer

Basiscursus Schematherapie 25, startdatum 9 mei 2019

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen… Lees meer

Vierdaagse basisopleiding EMDR bij volwassenen 27, startdatum 13 mei 2019

Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik… Lees meer

Supervisorencursus 22, startdatum 15 mei 2019

Inhoud Het doel van de supervisorencursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor. De cursus opgebouwd… Lees meer