Intro CGT

Keuzedag

Deze studiedag is bedoeld voor professionals die dagelijks met diagnostiek en behandeling van cliënten bezig zijn. Het werken in de GGZ en leerproblematiekensector vraagt om continue ontwikkeling en bijscholing van kennis/ vaardigheden. Deze studiedag heeft dan ook als doel om de professionaliteit te vergroten en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog peil te houden. Het thema waar dit jaar voor is gekozen betreft een inleiding in de cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor het onderkennen van psychische problemen bij kinderen, naast de mogelijke leerproblematiek, en passende vormen van begeleiding/ behandeling.

Cognitieve Gedragstherapie is een behandelmethode waarvan in gecontroleerd onderzoek in ruime mate effectiviteit is aangetoond. Effectiviteit is daarbij aangetoond voor tal van mentale klachten en stoornissen en voor kinderen en jongeren in verschillende leeftijden. Met deze studiedag maken cursisten kennis met de werkzame elementen van cognitieve therapie. Dit gebeurt door levendige oefeningen “aan den lijve”, door demonstraties en door er zelf mee te oefenen in rollenspellen. Waarmee deelnemers aan het eind van de dag beter in staat zijn om denkfouten op te sporen en deze om te vormen naar meer reële opvattingen.

Docent

Drs. Katinka Smits is GZ-psycholoog, supervisor/leertherapeut VCGT, senior Schematherapeut, Orthopedagoog-Generalist, en supervisor NIP. Zij heeft een zeer ruime ervaring binnen de kinder-/ jeugdpsychiatrie (SGGZ) met af een toe een uitstapje naar de volwassenzorg. Voornaamste aandachtsgebied: angst en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en specifieke doelgroepen waaronder ASS. Zij is werkzaam geweest voor depressie expertisecentrum voor adolescenten van GGZ Oost Brabant, dat in december 2020 erkend is met het TOP GGZ-keurmerk. Momenteel is zij op freelance basis werkzaam voor diverse SGGZ instellingen. Daarnaast heeft zij een ruime ervaringen in het geven van supervisie aan GZ-Psychologen i.o. en Cognitief gedragstherapeuten i.o. en het verzorgen van onderwijs, w.o. de basiscursus cognitieve gedragstherapie en een basiscursus groepsgerichte schematherapie voor de adolescenten.

Data
Locatie

Mentaal Beter Utrecht

Inschrijflink

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!