Online HSK Seminar “Motiverende gespreksvoering”

Seminar voor bedrijfsartsen

HSK groep logo
Inhoud

Bedrijfsartsen spelen een belangrijke rol in het begeleiden van medewerkers terug naar werk. Soms lijkt het alsof patiënten ongemotiveerd zijn om weer in beweging te komen. Ze willen niet aan de slag of weten niet hoe het aan te pakken. Voor bedrijfsartsen is het niet altijd eenvoudig dit proces te doorbreken en de juiste interventie toe te passen om de patiënt te activeren.

Hoe voer je een resultaatgerichte dialoog, zonder te hoeven trekken en duwen om de ander in beweging te krijgen? Wat kan je doen om de patiënt zelf te laten nadenken en te motiveren iets te veranderen? Hoe bevorder je de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt?

Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte en doelgerichte gespreksmethode die iemands eigen motivatie en bereidheid tot  verandering versterkt. De manier waarop je met patiënten praat over hun gezondheid, kan diepgaande invloed hebben op de persoonlijke motivatie voor gedragsverandering.

Tijdens het seminar maak je kennis met Motiverende Gesprekvoering en haar visie op veranderen. Naast een korte samenvatting van de wetenschappelijke kennis wordt motiverende gespreksvoering uitgelegd en vooral geoefend. Door de interactieve werkvormen ervaar je zelf wat motiverende gespreksvoering effectief maakt. In kleine groepjes oefen je met enkele vaardigheden en gesprekstechnieken, die direct toepasbaar zijn in je praktijk.

Het seminar wordt ondersteund door beeldmateriaal en modeling van de trainer. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Programma

13.30 – 13.40   Welkom en introductie
13.40 – 15.10   Motiverende gespreksvoering
15.10 – 15.40   Pauze
15.40 – 17.00   MGv (vervolg)
17.00 uur          Einde seminar

Personalia

Drs. E. (Ellis) Baron is werkzaam als zelfstandig psycholoog en (MINT) trainer.

Als behandelaar heeft Ellis ervaring binnen diverse settings, zoals de verslavingszorg en de forensische setting. Ook heeft zij een aantal jaar gewerkt voor een gezondheidscentrum waar zij multidisciplinaire behandelingen uitvoerde gericht op arbeidsreintegratie.

Sinds 2004 is zij zich meer gaan richten op motiverende gespreksvoering. Zij geeft training en verzorgt coaching en supervisie op het aanleren van motiverende gespreksvoering. In 2011 volgde zij de Training new Trainers Motivational Interviewing. Als deskundige is Ellis betrokken bij diverse onderzoeken naar het effect van motiverende gespreksvoering, onder andere binnen een justitiële setting, de huisartsenpraktijk en een zorginstelling werkzaam met cliënten met een LVB. Ze is regelmatig betrokken bij projecten rondom zorginnovatie waarbij zij wetenschap weet te vertalen naar de praktijk.

Praktische informatie

Dit seminar wordt aangeboden op vrijdag 19 maart 2021. De link naar het inschrijfformulier treft u onderaan deze pagina.

De seminars vinden ONLINE plaats, via Zoom.

Accreditatie is toegekend door de AbSg voor 3 punten (Nascholing Bedrijfsgeneeskunde).

Klik hier om u aan te melden voor het seminar!

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!