online Masterclass ‘Motiverende gespreksvoering’

HSK seminar voor de HR professional

HSK Groep logo

 

Inhoud

Een belangrijke taak van de HR professional is het adviseren van de leidinggevende over verzuimbegeleiding van de medewerkers. Ondanks het gezamenlijke doel, het terugdringen of voorkomen van verzuim, stuiten HR professionals nogal eens op weerstand in dergelijke gesprekken. Leidinggevenden zien soms op tegen verzuimgesprekken, of het onderwerp krijgt simpelweg te weinig aandacht. Het is niet altijd eenvoudig om als HR professional de leidinggevende zodanig te adviseren en vooral ook te motiveren zodat de leidinggevende zelf vol vertrouwen met het thema ziekteverzuim aan de slag kan.

Motiverende Gespreksvoering (MGv) biedt handvatten hoe een dergelijke adviesrol ingezet kan worden, op een manier dat de ander in beweging komt en er een gezamenlijk proces op gang komt. De manier waarop met leidinggevende wordt gepraat, heeft invloed op de motivatie van de leidinggevende om een bepaalde richting in te slaan en zich actief in te zetten voor het gezamenlijke doel.

Tijdens deze masterclass maak je kennis met Motiverende Gespreksvoering en haar visie op veranderen. Naast een korte samenvatting van de wetenschappelijke kennis wordt motiverende gespreksvoering uitgelegd en vooral geoefend. Door de interactieve werkvormen ervaar je zelf wat motiverende gespreksvoering effectief maakt. In kleine groepjes oefen je met enkele vaardigheden en gesprekstechnieken, die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

De masterclass wordt ondersteund door beeldmateriaal en modeling van de trainer. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Programma

13.30 – 13.40   Welkom en introductie
13.40 – 14.40   Motiverende gespreksvoering
14.40 – 14.50   Korte pauze
14.50 – 15.50   MGv (vervolg)
15.50 – 16.00   Korte pauze
16.00 – 17.00   MGv (vervolg)
17.00 uur          Einde seminar

Personalia

Drs. E. (Ellis) Baron is werkzaam als zelfstandig psycholoog en (MINT) trainer.

Als behandelaar heeft Ellis ervaring binnen diverse settings, zoals de verslavingszorg en de forensische setting. Ook heeft zij een aantal jaar gewerkt voor een gezondheidscentrum waar zij multidisciplinaire behandelingen uitvoerde gericht op arbeidsreintegratie.

Praktische informatie

De masterclass ‘Motiverende Gespreksvoering’ wordt aangeboden op meerdere data, in de middag (13.30-17.00 uur).
Maak uw keuze voor de gewenste datum in het inschrijfformulier. De link naar het inschrijfformulier treft u onderaan deze pagina.

Aan de masterclasses zitten geen kosten verbonden en vinden ONLINE plaats, via Zoom.

Klik hier om u aan te melden voor een masterclass Motiverende Gespreksvoering!

 

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!