NIEUWS

Nieuw: CCD-opleiding tot GZ-psycholoog V&O

Eind 2017 is CCD door de minister erkend als opleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Dit betekent dat CCD vanaf 2019 de GZ-opleiding in haar programma op zal nemen. Voor 2019 zijn drie opleidingsgroepen geprogrammeerd, met startdata in april, september en november.

De GZ-opleiding van CCD voldoet aan dezelfde eisen en voorwaarden als de bestaande GZ-opleidingen. Dit betekent onder andere dat CCD-opleidingsplaatsen in aanmerking komen voor subsidiëring via het TOP Opleidingsfonds en de NZa-beschikbaarheidsbijdrage.

Als u voor 23 maart een of meer plaatsen bij ons aanvraagt, zullen deze nog worden meegenomen in de subsidieverdeelronde van TOP Opleidingsplaatsen.

Karakteristiek CCD Gz-opleiding 2019

Procedure van aanmelding en algemene voorwaarden CCD Gz-opleiding 2019