NIEUWS

Nieuw: CCD-opleiding tot GZ-psycholoog V&O

Eind 2017 is CCD door de minister erkend als opleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Dit betekent dat CCD vanaf 2019 de GZ-opleiding in haar programma op zal nemen. Voor 2019 zijn drie opleidingsgroepen geprogrammeerd, met startdata in april, september en november.

De GZ-opleiding van CCD voldoet aan dezelfde eisen en voorwaarden als de bestaande GZ-opleidingen. Dit betekent onder andere dat CCD-opleidingsplaatsen in aanmerking komen voor subsidiëring via het TOP Opleidingsfonds en de NZa-beschikbaarheidsbijdrage.

Als u voor 23 maart een of meer plaatsen bij ons aanvraagt, zullen deze nog worden meegenomen in de subsidieverdeelronde van TOP Opleidingsplaatsen.

Karakteristiek CCD Gz-opleiding 2019

Procedure van aanmelding en algemene voorwaarden CCD Gz-opleiding 2019

 

Nieuw: Workshop Autisme in de praktijk

Het aantal mensen wat zich aanmeldt met de vraag of er sprake is van autisme neemt de afgelopen jaren sterk toe. Ook steeds meer hulpverleners vragen zich af of er bij hun patiënten sprake is van autisme. Maar wat is dat dan “autisme”? Hoe herken je het? En wat betekent dat voor een behandeling als autisme een rol speelt. Moeten we dan gelijk verwijzen naar een gespecialiseerde setting waar vaak lange wachttijden zijn? Op al deze vragen en meer wordt ingegaan en zo mogelijk beantwoord.

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie