Teambegeleiding: een ‘on the spot’ traject op maat

Wanneer het in een team of tussen leidinggevenden en teamleden niet goed loopt, zijn er meestal problemen op een of meer van de volgende gebieden:
Relatie: willen we met elkaar verder?
Missie: waar staan we voor en waar doen we het voor?
Taken: wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor?
Communicatie: hoe gaan we met elkaar om en wat doen we bij conflicten?

Wanneer uw team of wanneer een team in uw organisatie behoefte heeft aan begeleiding, kunt u bij CCD terecht voor een ‘on the spot’ traject op maat. Praten over en werken aan een missie, de daaraan gerelateerde taken en onderlinge communicatie heeft geen zin wanneer de relatie onwerkbaar is. Willen en kunnen de betrokkenen (eventueel in gewijzigde opstelling) met elkaar verder, dan is er duidelijkheid nodig over de missie en de taken. Ten slotte moeten alle betrokkenen in staat zijn om op een assertieve manier met elkaar te communiceren en grenzen aan te geven.
Het begeleidingstraject begint met een of enkele diagnostische gesprekken met leidinggevenden en teamleden om te bepalen hoeveel nadruk de relatie, missie, taken en communicatie moeten krijgen. Op basis daarvan wordt een kortdurend, ‘on the spot’ begeleidingstraject geformuleerd en aangeboden. Dit traject bestaat zo nodig uit een manier om de relatie te zuiveren en uit een methode waarmee het team direct (bij voorkeur tijdens teamdagen) met elkaar aan het werk gaat om de missie en de daaraan gerelateerde taken te expliciteren en de communicatie te verbeteren. De aanpak is direct, praktisch en concreet. De teambegeleider ‘modelt’ en ondersteunt, de teamleden oefenen en benoemen knelpunten.
Aan het eind van het traject heeft het team voldoende inzicht, vaardigheden en handvatten om met elkaar de relatie goed, de missie en taken duidelijk en de communicatie assertief te houden.

Duur

Een of enkele diagnostische gesprekken, gevolgd door vier dagdelen teamtraining
Doelgroep

Teams (en leidinggevenden)
Docent

dr. M.T. Appelo

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.