Van stress naar bevlogenheid: verandering van perspectief

In de afgelopen jaren is steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van positieve psychologie op stress en burn-out. Dit onderzoek laat zien dat reductie van stressbronnen bijdraagt aan vermindering van stressklachten, maar dat er aanzienlijk meer resultaat behaald wordt als de focus op de energiebronnen ligt. De basis hiervoor is het internationaal erkende Job Demands – Resources – model.

Bevlogenheid ontstaat als mensen aansluiting hebben gevonden met hun ‘energiebronnen’. Hierbij kan gedacht worden aan intrinsieke motivatie, steun van collega’s of uitdagingen binnen de functie. Interventies zijn erop gericht mensen bewust te maken van hun energiebronnen en ze te leren hier (weer) meer gebruik van te maken. Hierdoor laadt de batterij sneller op, hebben ze een buffer tegen stress en zijn zij beter in staat het beste uit zichzelf te halen en maximaal te presteren. Hoe werkt dit nou precies en hoe kun je als hulpverlener deze inzichten toepassen? In deze workshop geven we achtergronden en praktische tools om hiermee in de eigen praktijk aan de slag te gaan.

Docent

drs. D. Vermeulen
Doelgroep

Deze workshop is geschikt voor professionele hulpverleners in de GGz.
Programma
Inleiding: van stress naar bevlogenheid

  • bevlogenheid, wat is het en waarom is het belangrijk?
  • van stress naar bevlogenheid: het werkende mechanisme
  • hoe sluit u aan op de energiebronnen van mensen?

Proeftuin: onderzoeken van uw eigen bevlogenheid

  • hoe zit het met uw eigen bevlogenheid en werkplezier?
  • wat kost u energie en wat levert u energie op?
  • tips om de eigen batterij op te laden

Praktische tools:

  • werken met de waarderende benadering
  • leren complimenteren
  • oplossingsgericht coachen

Conclusie: wat kunt u gebruiken in uw eigen praktijk?
Evaluatie en afronding

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.