SCID-Junior: Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders for Children | Tweedaagse workshop

De universiteiten van Maastricht, Amsterdam en Gent werken reeds lange tijd samen omtrent het afnemen van klinische interviews voor het stellen van diagnoses bij kinderen en adolescenten. Dit gebeurt met een aanpassing van de SCID. Vanuit de DSM-5 werd nu het klinisch interview ‘SCID-Junior’ ontwikkeld. De workshop gaat in op de wijzigingen van de DSM-5 ten aanzien van de vorige DSM-richtlijnen. Het interview laat toe om rechtstreeks de mogelijke DSM-stoornissen te diagnosticeren bij kinderen en adolescenten. U kunt de meeste delen van het interview bij de ouders, het kind of beiden afnemen. Een belangrijk voordeel van het interview is dat u op een betrouwbare manier en zonder belangrijke symptoomgebieden over te slaan, relevante informatie verzamelt voor het stellen van een diagnose. In deze training leert u de ‘SCID-Junior’ in de diepte kennen en wordt u meester van de structuur van het interview, de manier van afnemen en de scoring. Daarnaast wordt stilgestaan bij het belang van gespreksvaardigheden en worden er nuttige tips en richtlijnen gegeven om de ‘SCID-Junior’ op een goede manier af te nemen. We gaan in op het stellen van dubbele diagnoses en twijfelgevallen. Bovendien wordt dit alles geïllustreerd met casusmateriaal. U krijgt de kans om het interview in te oefenen en hier vervolgens ook feedback op te krijgen. De docenten gaan kritisch in op de beperkingen van categoriële versus dimensionele diagnostiek en van een eenzijdige beschrijvende diagnostiek versus het aanvullende belang van een verklarende diagnostiek. Dag 1 is een interactieve dag die u een betrouwbare aanpak voor diagnostiek oplevert in uw dagelijks werken met kinderen en adolescenten. Voor dag 2 levert u een video-opname aan van een afname van een ‘SCID-Junior’ bij een eigen cliënt. Ook dient u een door de docenten aangeleverde video-opname te scoren. Indien uw beoordeling voor 80% overeenkomt met die van de docenten, en de video-opname van uw eigen cliënt voldoet aan de afname-eisen, ontvangt u een certificaat dat u met succes getraind bent in afname van de ‘SCID-Junior’.

Docenten

mw. prof. dr. C. Braet en mw. prof. dr. S.M. Bögels
Doelgroep

VGCt/sectie kind en jeugd, kinder- en jeugdartsen, (Gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychotherapeuten.

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.