Routine Outcome Monitoring als instrument om het behandelresultaat te verbeteren

Betere communicatie, minder drop-out en een grotere kans op een effectievere en efficiëntere behandeling. Welke hulpverlener wil dat nou niet? De inzet van Routine Outcome Monitoring (ROM) kan dat bewerkstelligen (1-4) en is daarmee een effectieve aanvulling op de behandeling. ROM staat momenteel volop in de belangstelling, en helaas niet alleen maar positief. Door de grote nadruk die er lag op het gebruik van ROM gegevens voor benchmarking en externe verantwoording, is het eigenlijke doel van ROM -namelijk op basis van ROM resultaten in overleg met de cliënt de behandeling eventueel bijstellen- ondergesneeuwd geraakt. Terwijl het inzetten van ROM als standaardinterventie bijdraagt aan een goed behandelresultaat. Hulpverleners weten vaak wel dat het belangrijk is om behandelresultaten met de cliënt te bespreken. Niet iedereen is echter vertrouwd met het afnemen van vragenlijsten en het bespreken van de uitkomsten met de cliënt.  ‘Hoe moet dat dan?’, is een veelgehoorde verzuchting. Motiverende gespreksvoering is bij uitstek geschikt voor de feedback van behandelresultaten (5).

Op deze dag worden deelnemers getraind om ROM als instrument in te zetten als onderdeel van de behandeling om het behandelresultaat te verbeteren. De nadruk ligt op oefenen in het afnemen van vragenlijsten, interpreteren van uitkomsten en het terugkoppelen van resultaten met motiverende gespreksvoering. Aan het einde van deze dag is de deelnemer in staat om ROM als instrument in te zetten in het behandelproces, heeft de deelnemer geoefend met het inzetten van motiverende gespreksvoering én kan de deelnemer optimaal gebruik maken van het interpreteren van ROM resultaten uit de software die in gebruik is bij de instelling.

Docenten
Ellis Baron (Habit Pro) en Suzan Oudejans (Mark Bench) of Masha Spits (Mark Bench)

Doelgroep
(Gz-)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en gedragstherapeuten

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.