Regie op Sociale Veiligheid | Tweedaagse training

Met regelmaat worden medewerkers in verschillende bedrijven slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en (dreiging met) psychisch/fysiek geweld. Bedrijven en organisaties moeten voorbereid zijn op dit soort situaties. Veiligheidsbeleid gericht op preventie, nazorg en incidenten is dan ook vaak een noodzaak.

Deze tweedaagse training is bedoeld voor organisaties die actief veiligheidsbeleid willen ontwikkelen en implementeren. Doel van deze training is het maken van een plan van aanpak om te komen een adequate inbedding van het thema’s zoals agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie etc. binnen de sociale veiligheid. Zowel organisaties die reeds een veiligheidsplan opgesteld hebben als instellingen die nog aan het begin staan kunnen deelnemen aan de training Regie op Sociale Veiligheid.

De training richt zich op

  • bewustwording van het thema veiligheid op de werkplek
  • het komen tot een pakket met basisingrediënten voor het maken en implementeren van veiligheidsbeleid gericht op preventie, nazorg en incidenten
  • kennismaken met onderdelen van trainingen, zodat dit aspect meegenomen kan worden in het plan van aanpak

Vorm
Tijdens de training Regie op Sociale Veiligheid zal voor het onderdeel bewustwording gebruik gemaakt worden van spiegeltheater, een methode om de bewustwording rond agressie en geweld binnen de instellingen te vergroten. Het veiligheidsbeleid van de eigen organisatie staat centraal en zal steeds als kader dienen voor vervolgstappen.
Beschikbare ingrediënten voor het maken en implementeren van het veiligheidsbeleid passeren de revue. U maakt kennis met verschillende trainingsmogelijkheden. Door twee dagen intensief bezig te zijn met dit thema bent u in staat regie te voeren over de veiligheid binnen uw organisatie.

Docent

mw. drs. P. de Vries

Doelgroep

Directieleden, managers en beleidsmedewerkers

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.