Met PrOP los ik het op! – Kortdurende psychologische interventies bij kinderen en jongeren met het PrOP-model | Tweedaagse workshop

In 2010 verscheen het stappenplan Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn bij kinderen en jongeren (Debruyne, Haeck, Rijnders, Heene & Deveugele, 2010). Het model is generalistisch en richt zich op een brede problematiek bij kinderen en jongeren. Het gaat uit van een eenvoudige probleemsamenhang op basis van het PrOP-schema. ‘PrOP’ staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. Het model bestaat uit drie fasen. De eerste fase is gericht op inzicht in de problemen, omstandigheden en omgeving van het kind en zijn of haar persoonlijke stijl. Vervolgens ligt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke aanpak (coping) via modeling, cognitieve technieken en probleemoplossende vaardigheden. In een laatste fase komt de terugvalpreventie aan bod. Het PrOP-stappenplan kent succes en wordt inmiddels zowel in Nederland als in Vlaanderen toegepast in de generalistische ggz. Een kleinschalig opgezet effectonderzoek gaf goede resultaten (Van der Stappen, 2012; Debruyne & Haeck, 2013). Het stappenplan is met het label ‘veelbelovend’ opgenomen in het boek Protocollaire behandeling voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 2 (Braet & Bögels, 2013).
In 2016 werd het stappenplan herwerkt met nieuwe inzichten vanuit theorie en praktijk onder de titel ‘Met PrOP los ik het op!’.  Het werd modulair opgebouwd, met meer nadruk op de Positieve Psychologie en met oefeningen rondom versterken van de emotieregulatie. Doorheen het stappenplan horen we de verhalen van Lotte en Jasper die heel herkenbaar zijn voor kinderen en jongeren. In de tweedaagse workshop leren de deelnemers dit stappenplan heel concreet toepassen in de praktijk aan de hand van illustraties, praktische oefeningen en casussen.
Inhoud
  • Inleiding en uitgangspunten model
  • Indicatiecriteria en effectonderzoek
  • Screeningsinstrument SDQ – CSLK
  • Stappenplan : probleeminzicht, doelen bepalen, emotieregulatie, leren van anderen, cognitieve herstructurering, probleemoplossingsvaardigheden en terugvalpreventie
  • Toepassing op casusmateriaal
  • Versterken van assertiviteit via PrOP
  • Discussie en afsluiting

Werkwijze

  • De eerste dag wordt besteed aan het bespreken van de basisprincipes, de indicatiecriteria, de ‘gezamenlijke probleemdefinitie PrOP’, het stappenplan en aan het oefenen daarmee
  • De tweede dag wordt besteed aan werken volgens het stappenplan, integreren van gegevens uit vragenlijsten in diagnostiek en behandelplan, technieken en aan het oefenen daarmee
  • In de weken tussen de cursusdagen in oefenen de cursisten in hun eigen praktijk met wat geleerd is en voeren ze huiswerkopdrachten uit

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer zich de basisprincipes van kortdurende behandeling bij kinderen en jongeren eigen gemaakt en kan hij/zij zelfstandig uitvoeren.

Docent

mw. drs. N.E. Haeck
Doelgroep

Eerstelijnspsychologen, (Gz-)psychologen, gedragstherapeuten, psychotherapeuten, psychiaters, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg of de ambulante GGz.

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.