Kortdurende psychologische interventies | Tweedaagse workshop

Meer dan 60% van de behandelingen in de GGz neemt minder dan 10 sessies in beslag. Naast fenomenen als no show en drop out is de reductie van de behandelduur ook te danken aan het feit dat de techniek en de theorievorming met betrekking tot kortdurende psychotherapie zich verder hebben ontwikkeld.
Tijdens de workshop wordt een model van kortdurende psychotherapie gepresenteerd dat in de vorm van een stappenplan de patiënt helpt om zo snel mogelijk controle over de klachten en over het eigen doen en laten (gedrag, cognities, copingstijl) te herkrijgen en te verbeteren.
Het model is uitgewerkt in de vorm van een protocol. In een onafhankelijk uitgevoerde RCT is aangetoond dat het model effectief en efficiënt is bij de behandeling van klachten in het brede domein van angst- en stemmingsstoornissen.
De eerste dag van de workshop wordt besteed aan een theoretische uiteenzetting van het model aan de hand van vooraf gelezen literatuur. Vervolgens worden met behulp van vooraf geprogrammeerde casuïstiek de belangrijkste elementen van het model gedemonstreerd en geoefend.
De tweede dag van de workshop wordt besteed aan het leren gebruiken van een aantal hulpmiddelen (vragenlijsten en additionele werkschema’s). Tevens wordt tijdens de tweede dag aandacht besteed aan het tot stand brengen van een volledig behandelplan. Op beide dagen is inbreng van eigen casusmateriaal van de deelnemers mogelijk.

 

In november 2013 werd deze workshop incompany aangeboden en beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,3

 

Testimonials:

‘De inhoud van de workshop werd door alle respondenten als ‘uitstekend/goed’ beoordeeld’

‘De docent, drs. P.B.M. Rijnders, werd door alle respondenten als ‘uitstekend/goed beoordeeld’

Docent

drs. P.B.M. Rijnders

Doelgroep

(Eerstelijns-)psychologen, Gz-psychologen, gedragstherapeuten, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers, bedrijfsartsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en andere hulpverleners in de GGz.

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.