Cognitief Gedragstherapeutisch Werker K&J

Nadat de cursisten een inleiding in de leertheorie hebben doorlopen worden in de eerste helft van de cursus basisvaardigheden geoefend als het maken van functie- en betekenisanalyses van probleemgedrag, het opstellen van een holistische theorie, het opstellen van een behandelplan, het registreren en meten van probleemgedrag, het uitvoeren van exposure al dan niet met responspreventie, de basis van cognitieve therapie en het opzetten van een gedragsexperiment. Ook is er aandacht voor het afstemmen van gedragstherapie op kinderen en jongeren.
In de tweede helft komen specifieke vaardigheden aan bod zoals meer verdieping in cognitieve therapie en operante bekrachtiging bij specifieke stoornissen, mediatietherapie bij ouders en in (dag)klinische settingen, motiveren en socratische dialoog.
Bovenstaande vaardigheden worden besproken en geoefend aan de hand van (protocollen voor) veel voorkomende stoornissen en klachten bij kinderen en jongeren, angststoornissen, PTSS, depressie, emotieregulatieproblematiek, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en middelgebonden stoornissen.
Nadat de diverse vormen van aanpak en/of technieken besproken en gedemonstreerd zijn, wordt er onder begeleiding van de docent in subgroepen gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek. U kunt vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.