Bedrijfsarts, toetsing van het re-integratieverslag en loonsancties

Het is belangrijk dat de bedrijfsarts voldoende kennis heeft over de verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij de toetsing van diens re-integratieverslag, om daarmee vaker loonsancties te kunnen voorkomen.

Er is inmiddels onderzoek gedaan naar veel voorkomende oorzaken bij het opleggen van loonsancties. Om hierop in de rol van bedrijfsarts te kunnen anticiperen, is het van belang om kennis op te doen over verzekeringsgeneeskundige aspecten bij de toetsing van het re-integratieverslag.

In de workshop wordt ingegaan op de RIV-werkwijzer, de standard GDBM, de richtlijn urenbeperking en het MAOC. Tevens komt de FML ter sprake. Er wordt uitgebreid casuïstiek besproken.

Docent

mw. drs. M. van Heugten-Hoogendoorn

Margriet van Heugten-Hoogendoorn is sinds 1987 als verzekeringsarts werkzaam bij het UWV en haar rechtsvoorgangers binnen diverse arbeidsongeschiktheidswetten. Van 2009-2013 werkte zij als stafverzekeringsarts op gebied van inhoudelijke kwaliteitsverbetering (o.a. instructie en coaching verzekeringsartsen). Begin 2014 is zij overgegaan naar Bezwaar en Beroep binnen UWV.

Doelgroep

Bedrijfsartsen

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.