Agressie & geweld op het werk

Op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met agressie, van een patiënt of een familielid/vriend van de patiënt, loopt de spanning al snel op. In spannende situaties reageert ons lijf automatisch en treden er allerlei fysieke reacties op. Daarnaast roept agressie emoties op en vanuit onze cognitieve ervaringen bedenken we wat we kunnen doen.

De agressor ziet niets van dit innerlijke proces, maar naast wat er gezegd wordt ziet hij/zij wel de non-verbale gedragingen, de mimiek en de lichaamsreacties. Op dat waarneembare gedrag zal de agressor reageren. Daarom is het van groot belang om inzicht te hebben in eigen reacties in dit type situaties en te weten hoe deze reacties te beïnvloeden zijn.
We besteden aandacht aan wat in houding en handelen agressieverhogend en agressieverlagend kan werken. Daarnaast vinden diverse oefeningen plaats waarin technieken waarmee men zichzelf zowel fysiek als mentaal onder controle kan houden behandeld worden.

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.

Doelen

  • het vergroten van inzicht in verschillende soorten agressie, waaronder frustratieagressie, doelgerichte agressie en willekeurige agressie, en de aanpak hiervan
  • het vergroten van de vaardigheden van medewerker in het hanteren van bedreigende situaties
  • het verhogen van de mentale weerbaarheid

Belangrijke onderdelen tijdens de workshop zijn het ervaren van agressie, bewust worden van het eigen gedrag en de eigen reacties; het leren vertrouwen op de eigen (mentale) kracht en het inzetten van deze kracht op de momenten dat de er grenzen aan het gedrag van een agressor gesteld moeten worden.
Het effect van deze aanpak is dat de men zich bewuster wordt van de eigen positie en reactie. De deelnemer krijgt meer kennis over en inzicht in het ontstaan van agressief gedrag bij patiënten of familie/vrienden van patiënten, waardoor het eerder herkend wordt en men beter en sneller in staat is om een onderscheid te maken in de soorten agressie en de aanpak ervan. Herkenning en onderkenning van passief en actief agressief gedrag stelt de medewerker in staat om eerder te reageren, voordat de reactie bepaald wordt door de eigen frustratie of emotie.

Docent

mw. drs. P. de Vries en acteur

Doelgroep

Teams binnen GGz instelling

U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen.