Hechtingsproblematiek cursus

De cursussen over hechtingsproblematiek zijn gericht op het snel herkennen van problematische gehechtheid, affectieve verwaarlozing en (vroegkinderlijke) traumatisering en daar een adequate behandeling op afstemmen of eventueel beargumenteerd door te kunnen verwijzen. Deze cursussen richten zich op het behandelen van verschillende doelgroepen zowel volwassenen als de jeugdzorg.

Kijk hieronder voor het totale aanbod van cursussen en de bijbehorende data.

Hechtingsproblematiek

Om op te groeien en om te overleven moeten mensen zich kunnen hechten aan andere mensen. Hechting vindt voornamelijk plaats in de eerste drie levensjaren van een mens. Als die hechting goed is doorlopen kunnen mensen doorgroeien naar emotionele volwassenheid. Als een mens veilig is gehecht, dan weet hij hoe hij met zijn emoties en zijn lichaam om kan gaan, heeft hij vertrouwen in zichzelf en in anderen, is hij in staat om met anderen langdurige relaties aan te gaan, en voelt hij zich veilig in zijn omgeving. Vrijwel alle patiënten met stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen blijken een onveilige gehechtheidsstijl te vertonen.

Hoe kan je iemand met hechtingsproblematiek helpen?

Hechting en de wijze van gehechtheid wordt steeds meer gezien als een transdiagnostische factor in de ontwikkeling van psychopathologie, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Ook binnen de cognitieve gedragstherapie wordt steeds belang gehecht aan het herkennen en behandelen van (mal)adaptieve dynamiek in de gehechtheidsrelatie tussen kinderen en hun ouders of de impact hiervan op de persoonlijkheidsontwikkeling van volwassenen. Bij hechtingsproblematiek zijn er diverse methodieken en interventies inzetbaar.

In al onze cursussen leer je meer over methodieken en interventies om mensen met hechtingsproblematiek te helpen.

Voor wie?

Onze cursussen over hechtingsproblematiek zijn bestemd voor behandelaren, GZ-psychologen, praktijkondersteuners, psychiaters en (cognitief gedrags-) therapeuten die meer inzicht willen krijgen in de gevolgen van hechtingsproblematiek bij jeugd en volwassenen en hoe zij deze kunnen behandelen.

Cursussen over hechtingsproblematiek volgen?

Bij Cure & Care Development bieden wij verschillende cursussen over hechtingsproblematiek aan om jou te leren hoe je omgaat met deze problematiek en hoe je kunt overgaan tot het diagnosticeren en behandelen van hechtingsproblematiek. Zo bieden wij een introductiecursus aan over hechting en trauma, maar ook cursussen die zich richten op één onderwerp (het belang van gehechtheidsstijl in therapie, hechting en intieme relaties). Interesse? Een overzicht van ons cursusaanbod tref je op onze overzichtspagina met cursussen over hechtingsproblematiek.

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!