Hechtingsproblematiek cursus

De cursussen hechting en trauma zijn gericht op het snel herkennen van problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering en daar een adequate behandeling op af te stemmen of eventueel beargumenteerd door te kunnen verwijzen.

Kijk hieronder voor het totale aanbod van cursussen en de bijbehorende data.