Hechtingsproblematiek cursus

De cursussen over hechting en trauma zijn gericht op het snel herkennen van problematische gehechtheid, affectieve verwaarlozing en (vroegkinderlijke) traumatisering en daar een adequate behandeling op afstemmen of eventueel beargumenteerd door te kunnen verwijzen. Deze cursussen richten zich op het behandelen van verschillende doelgroepen zowel volwassenen als de jeugdzorg.

Kijk hieronder voor het totale aanbod van cursussen en de bijbehorende data.