Schemagerichte & groepsdynamische groepsleertherapie

Schematherapie en de technieken hierbinnen vormen samen met de dynamiek binnen de groep de rode draad in deze leertherapie. Jouw inbreng wordt gevormd door problemen en/of patronen die tegenkomt in jouw eigen werk en/of privésituatie. De groep wordt hierin als middel gebruikt om ander gedrag te oefenen, coping en gevoelens te herkennen en leren om hiermee anders om te gaan. Hierbij wordt het framework van Farrell&Shaw gebruikt als leidraad.

Inhoud

De groepsleertherapie bestaat uit twee onderdelen:

  1. schematherapeutische interventies aan de hand van de verschillende modi.

De leertherapie groep heeft een deel dat zich specifiek richt op het ontdekken van de eigen schema’s en modi, het maken van een casusconceptualisatie en vervolgens het gestructureerd doen van oefeningen, zowel experientieel (bv stoelentechniek, imaginaire met rescipting), maar ook cognitief (bv uitdagen van hardnekkige gedachten, voor-en nadelen van copingmodi) en gedragsmatige, bv oefenen van gezond volwassen gedrag in situaties waarin je modi getriggerd kunnen worden als thuisopdracht.

  1. Groepsdynamische groepstherapie.

Naast dit deel is er een ongestructureerd geoepsbehandeling deel, waarin zonder vaste structuur we de inbreng van groepsleden proberen te begrijpen in relatie tot de eigen modi en ook in het contact met groepsleden op kan komen. Bv durf ik als eerste iets te zeggen, als ik iets oploop in de groep, zeg ik daar dan iets over. Daarnaast zijn het delen van gevoelens, steun en herkenning krijgen van groepsleden en oefenen van gezonde patronen in de veiligheid van de groep aspecten die in dit deel aan de orde komen

Elk dagdeel heeft een structuur deel en een ongestructureerd deel.

Je bent bereid om actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Opzet

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, klinisch psycholoog en psychotherapeut is er leertherapie vereist. Leertherapie is tevens een middel om jezelf als therapeut beter te begrijpen en in te kunnen zetten in je (gedrags-)therapeutisch proces en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van jouw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kun je 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Direct inschrijven
6 en 27 maart 2024
3 en 17 april 2024
15 mei 2024
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 1.440,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

“Erg tevreden. Verfrissend, zeer volledig en deskundig. Veel geleerd en een veilige sfeer gecreëerd door de docent. ”
De vorige editie van deze groepsleertherapie werd beoordeeld met
9,1

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

6 en 27 maart 2024
3 en 17 april 2024
15 mei 2024

Tijden

09.30 - 18.00 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.440,00

Doelgroep

Professionals die in het kader van hun opleiding leertherapie moeten volgen

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

De groepsleertherapie valt binnen de voorwaarden die de VGCt stelt aan het traject tot cognitief gedragstherapeut.

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!