ONLINE Groepsleertherapie, startdatum 7 september 2021

In deze leertherapie wordt gewerkt met diverse (cognitief) gedragstherapeutische methodes, waarbij de rode draad wordt gevormd door gebruik van het rollenspel. Je brengt problemen in die je tegenkomt in jouw eigen werk en/of privésituatie.

Inhoud

Een fasegewijze opbouw van het rollenspel wordt benut om problemen te exploreren (functionele analyse), binnen de groep problematiek te delen, modelgedrag te verkennen, doelen te kiezen en dit te oefenen. Diverse cognitieve methoden kunnen hierbij ingepast worden. Je bent bereid om actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Opzet

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, klinisch psycholoog en psychotherapeut is er leertherapie vereist. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van jouw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kun je 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

7, 14, 21 en 28 september
5 oktober 2021

Tijden

09.30-18.00 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.395,00

Doelgroep

Professionals die in het kader van hun opleiding leertherapie moeten volgen.

Accreditatie

De groepsleertherapie valt binnen de voorwaarden die de VGCt stelt aan het traject tot cognitief gedragstherapeut.

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!