ONLINE Groepsleertherapie, startdatum 14 januari 2021

In deze leertherapie wordt gewerkt met diverse (cognitief) gedragstherapeutische methodes, waarbij de rode draad wordt gevormd door gebruik van het rollenspel. Je brengt problemen in die je tegenkomt in jouw eigen werk en/of privésituatie.

Inhoud

Een fasegewijze opbouw van het rollenspel wordt benut om problemen te exploreren (functionele analyse), binnen de groep problematiek te delen, modelgedrag te verkennen, doelen te kiezen en dit te oefenen. Diverse cognitieve methoden kunnen hierbij ingepast worden. Je bent bereid om actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Opzet

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is er leertherapie vereist. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van jouw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kun je 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Direct inschrijven
14, 21 en 28 januari
4 en 11 februari 2021
Locatie: ONLINE
Kosten: € 1.395,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

14, 21 en 28 januari
4 en 11 februari 2021

Tijden

09.30 - 18.00 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.395,00

Doelgroep

Professionals die in het kader van hun opleiding leertherapie moeten volgen

Accreditatie

De groepsleertherapie valt binnen de voorwaarden die de VGCt stelt aan het traject tot cognitief gedragstherapeut.