Groepsleertherapie, startdatum 7 oktober 2020

Het (intern) rollenspel vormt de rode draad in deze leertherapie. Daarbinnen wordt gewerkt met diverse (cognitief) gedragstherapeutische en experiëntiële methodes. Jouw inbreng wordt gevormd door problemen en/of patronen die tegenkomt in jouw eigen werk en/of privésituatie.

Inhoud

De fasegewijze opbouw van het rollenspel wordt benut om problemen en/of patronen te exploreren, te begrijpen vanuit jouw ontwikkelingsgeschiedenis, op experiëntieel niveau te ervaren en waar mogelijk/wenselijk te veranderen.

Aan de hand van jouw eigen holitische theorie of schema’s kies je een persoonlijk probleem of patroon en deelt dat met de groep. Met hulp van groepsgenoten wordt dit probleem of patroon vervolgens uitgewerkt in een rollenspel waarbij modelgedrag wordt verkend, doelen gekozen en geoefend met ander gedrag.

De leertherapie heeft een ervaringsgericht karakter en biedt de mogelijkheid voor inpassing van diverse cognitieve of experiëntiële methoden.

Je bent bereid om actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Opzet

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is er leertherapie vereist. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van jouw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kun je 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

7 en 14 oktober
4, 18 en 25 november 2020

Dag 1 op 7 oktober vindt plaats bij CCD Arnhem, de overige dagen zijn online.

Tijden

09.30 - 18.00 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.395,00

Doelgroep

Professionals die in het kader van hun opleiding leertherapie moeten volgen

Locatie

ONLINE & CCD Arnhem

Toon in Google Maps

Accreditatie

De groepsleertherapie valt binnen de voorwaarden die de VGCt stelt aan het traject tot cognitief gedragstherapeut.