Groepsleertherapie, startdatum 25 september 2020

In deze leertherapie wordt de rode draad gevormd door inbreng van ervaren moeilijkheden/problemen in eigen werk en/of privésituatie. De cursist staat zelf centraal in het toepassen van eigen analyses, het verkrijgen van inzicht in onderliggende (schema)patronen en het veranderen van disfunctionele strategieën.  Er wordt gewerkt met diverse cognitief gedragstherapeutische methodes en (groeps)schematherapie.

Inhoud

Een fasegewijze opbouw waarbij meer inzicht wordt verkregen in eigen ervaren moeilijkheden via analyses (FA/BA) en holistische theorie.  Vervolgens vindt verdere verdieping plaats door schemagerichte analyses waarbij onderliggende patronen (schema’s) duidelijk worden.
Door gebruik van ervaringsgerichte oefeningen/ experientiële technieken worden deze inzichten meer voelbaar gemaakt.
In de laatste fase gaat de cursist werken aan gedragsverandering volgens eigen veranderplan.
De cursist is bereid om actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Opzet

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is er leertherapie vereist. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van jouw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kun je 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

25 september
2, 9, 16, 30 oktober 2020

Tijden

09.30 - 18.00 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.395,00

Inclusief koffie/thee en lunch

Doelgroep

Professionals die in het kader van hun opleiding leertherapie moeten volgen

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

De groepsleertherapie valt binnen de voorwaarden die de VGCt stelt aan het traject tot cognitief gedragstherapeut.