Groepsleertherapie, startdatum 10 november 2021

Het (intern) rollenspel vormt de rode draad in deze leertherapie met een sterk ervaringsgericht karakter. Daarnaast wordt aandacht besteed aan persoonlijke schema’s en modi en wordt op meer individueel niveau gewerkt aan bewustwording en verandering van ongewenste patronen. Jouw inbreng wordt gevormd door problemen en/of patronen die je tegenkomt in jouw eigen werk en/of privésituatie.

Inhoud

De fasegewijze opbouw van het rollenspel wordt benut om problemen en/of patronen te exploreren, te begrijpen vanuit jouw ontwikkelingsgeschiedenis, op experiëntieel niveau te ervaren en waar mogelijk/wenselijk te veranderen.

Je kiest, evt. aan de hand van jouw eigen schema, een persoonlijk probleem of patroon en deelt dat met de groep. Met hulp van groepsgenoten wordt dit probleem of patroon vervolgens uitgewerkt in een rollenspel waarbij modelgedrag wordt verkend, doelen gekozen en geoefend met ander gedrag. Imaginaties waarbij wordt ingegaan op een diepere (veelal minder bewuste) laag, kunnen deel uitmaken van dit proces.

Middels groeps- en individuele oefeningen worden eigen schema’s/modi geëxploreerd, wordt onderzocht op welke wijze deze samenhangen met onvervulde emotionele behoeften en kan je stappen zetten in het adequaat (leren) vervullen van jouw behoeften.

De leertherapie heeft een sterk experiëntieel karakter en biedt de mogelijkheid voor inpassing van diverse cognitieve, gedragsmatige of experiëntiële interventies.

Je bent bereid om actief aan de leertherapie deel te nemen en thuisopdrachten te doen tussen de bijeenkomsten. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Opzet

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is er leertherapie vereist. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van jouw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kun je 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

10, 17 en 24 november
1 en 8 december 2021

Tijden

09.30-18.00 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.395,00

Doelgroep

Professionals die in het kader van hun opleiding leertherapie moeten volgen

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

De groepsleertherapie valt binnen de voorwaarden die de VGCt stelt aan het traject tot cognitief gedragstherapeut.

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!