Cognitieve Gedragstherapie: groepsleertherapie 86, startdatum 3 september 2019

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is er leertherapie vereist. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van uw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kunt u 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Inhoud
Deelnemers brengen eigen problemen in die zij tegenkomen in hun eigen werk en/of in hun privésituatie. Gewerkt wordt met diverse (cognitief) gedragstherapeutische methoden, waarbij de rode draad gevormd wordt door gebruik van het rollenspel. In een fasegewijze opbouw van het rollenspel wordt dit benut om problemen te exploreren (functionele analyse), binnen de groep problematiek te delen, modelgedrag te verkennen, doelen te kiezen en dit te oefenen. Diverse cognitieve methoden kunnen hierbij ingepast worden. Deelnemers zijn bereid actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.
Leertherapeut: drs. A.A.T. van Heugten
Ton van Heugten is klinisch psycholoog-psychotherapeut en vanaf 1983, met onderbreking van enkele jaren wegens het vervullen van management- en bestuursfuncties, supervisor en leertherapeut van de VGCT en met ingang van begin 2018 ook leertherapeut psychotherapie van de NVP. Ten behoeve van de registratie tot cognitief gedragstherapeut gaf hij vele jaren cursussen en supervisie op het gebeid van cognitieve gedragstherapie en de laatste jaren geeft hij in dit kader groepsleertherapieën.
Zijn werk gedurende tientallen jaren als (regie- en hoofd)behandelaar binnen de GGZ, betreft vooral de doelgroep van mensen met EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen) in een ambulante- en/of (semi)klinische setting. Hij gaf tevens leiding aan verschillende zorginhoudelijke vernieuwingsprocessen binnen instellingen ten behoeve van de doelgroep EPA. Vanaf half 2016 is hij uitsluitend nog werkzaam als vrijgevestigde. Hierin is hij actief als regiebehandelaar SGGZ, leertherapeut en docent in cursussen op het gebied van psychopathologie. Bij dit laatste onderwerp maakt hij onder andere graag gebruik van casus-illustraties uit zijn eigen zeer gevarieerde en brede praktijkervaringen. Tevens benadrukt hij in zijn cursussen psychopathologie het belang voor de professional van (1) het opstellen van goede beschrijvende diagnoses en (2) het besef bij de diagnosticus van zowel de beperkingen van categoriale classificatie (zoals DSM-5), als ook om deze wel adequaat toe te passen als ‘bescheiden aanvulling’ op de beschrijvende diagnose.

Opzet
De groepsleertherapiecursus omvat 5 bijeenkomsten van 7,5 uur. Maximaal 8 deelnemers per groep.

Data cursus
3, 10, 17 en 24 september
1 oktober 2019

De opleidingsdag is dinsdag

Docent
drs. A.A.T. van Heugten

Cursustijden
09.30-18.00 uur

Locatie
Arnhem

Kosten voor 5 dagen (= 25 uur)
€ 1.395,00 (inclusief lunch)