Cognitieve Gedragstherapie: groepsleertherapie 84, startdatum 4 april 2019

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is er leertherapie vereist. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van uw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kunt u 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Inhoud
Deelnemers brengen eigen problemen in die zij tegenkomen in hun eigen werk en/of in hun privésituatie. Gewerkt wordt met diverse (cognitief) gedragstherapeutische methoden, waarbij de rode draad gevormd wordt door gebruik van het rollenspel. In een fasegewijze opbouw van het rollenspel wordt dit benut om problemen te exploreren (functionele analyse), binnen de groep problematiek te delen, modelgedrag te verkennen, doelen te kiezen en dit te oefenen. Diverse cognitieve methoden kunnen hierbij ingepast worden. Deelnemers zijn bereid actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.
Leertherapeut: drs. G. Beldman
Gerben Beldman is als Klinisch Psycholoog en Supervisor VGCT werkzaam in de Basis en Specialistische GGz. Ik heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan met veel verschillende patiëntpopulaties (as-1-stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, kinderen, jeugdigen, volwassen en multi-problem gezinnen), zowel klinisch als ambulant. Zowel in de rol van individueel (regie-)behandelaar als in de rol van (team aansturend) behandelcoördinator en teamleider zorg. Voor mij begint therapie met het creëren van een goede therapeutische relatie. Vertrouwen en oprechtheid zijn daarbij voor mij het meest belangrijk.
Om vandaaruit middels state of the art evidence-based interventies dysfunctionele patronen te helpen doorbreken. Naast cognitieve gedragstherapie heb ik me gespecialiseerd in MBCT, EMDR, Groepspsychotherapie en Schematherapie.
De afgelopen 10 jaar ben ik in toenemende mate les gaan geven. Ik beleef hier erg veel plezier aan. Naast de cursussen die ik vanuit Beldman Opleidingen aanbied, geef ik momenteel les aan de gz-opleiding in Utrecht en Nijmegen (K&J en V&O) en voor meerdere particuliere trainingsbureaus. Tot slot ben ik Hoofddocent aan de GZ-opleiding in Nijmegen voor het blok Angst- & Stemmingsstoornissen. Dit houdt in dat ik voor dit blok het curriculum vorm geef, zowel voor K&J als voor V&O.

Opzet
De groepsleertherapiecursus omvat 5 bijeenkomsten van 7,5 uur. Maximaal 8 deelnemers per groep.

Data cursus
4 en 18 april
9 en 23 mei
6 juni 2019

De opleidingsdag is donderdag

Docent
drs. G. Beldman

Cursustijden
09.30-18.00 uur

Locatie
Arnhem

Kosten voor 5 dagen (= 25 uur)
€ 1.395,00 (inclusief lunch)