DOCENTEN CURE & CARE DEVELOPMENT

dr. M.T. Appelo is gezondheidszorgpsycholoog/gedragstherapeut. Hij werkt als docent, trainer, therapeut en supervisor bij CCD te Arnhem, bij het psycho-oncologisch centrum Het Behouden Huys in Haren en de afdeling Psychologie van de Rijks Universiteit Groningen. Centrale thema`s in zijn werk: derde generatie cognitieve gedragstherapie, veerkracht, zelfhelend vermogen en motivatie technieken.

drs. J. Baas is GZ-psycholoog en geeft al vele jaren onderwijs. ‘Onderwijs moet praktisch zijn en aansluiten bij de dagelijkse praktijk ’. Hij heeft samen met zijn vrouw een praktijk in Voorschoten (www.HenB.com). Hij is één van de auteurs van Gedachten Uitpluizen en bestuurlijk actief. Naast supervisor VGCT is hij ook supervisor Schematherapie en Hypnose.

mw. drs. O.M. Bauhuis is Gz-psycholoog, supervisor VGCt en registerpsycholoog NIP/Kind en Jeugd. Zij is eigenaar van psychologenpraktijk Waalre en hoofddocent in de opleiding tot Gz-psycholoog. Zij beschikt over vele jaren ervaring in diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met psychische problematiek en hun ouders op zowel uitvoerend als management- en beleidsniveau in onderwijs, jeugdzorg en GGz.

mw. drs. B.M.J. Beelen heeft zich na haar studies arbeids- en organisatiepsychologie en orthopedagogiek gespecialiseerd als systeemtherapeut/supervisor NVRG en kinder- en jeugdpsycholoog/supervisor NIP. Zij is Gz-psycholoog en registermediator MfN voor rechtbanken en in internationale ontvoeringszaken. Naast coach voor medisch specialisten, advocatuur e.a. is zij adviseur voor diverse vraagstukken in organisaties. Ze is werkzaam voor haar bureau SYNTAGMA (psychologie mediation coaching supervisie training advies) en als manager en behandelaar binnen de GGz.

mw. drs. D. Been is werkzaam als vrijgevestigd Gz-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en EMDR Europe Practitioner in Broek in Waterland. Eerder werkte ze in de psychiatrie, verslavingszorg en gevangeniswezen. Zij is supervisor VGCt en EMDR (io). Daarnaast heeft ze een crowdfundingsplatform voor de zorg.

mw. drs. R. Beer is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en psychotraumatherapeut, zelfstandig gevestigd als opleider en behandelaar in Amsterdam, supervisor voor VGCt en VEN. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van eetstoornissen in de periode 2000-2005, op de afdeling eetstoornissen van de afdeling jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en daarna Rintveld. Op basis van haar ervaringen schreef zij samen met Karin Tobias het protocol voor cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen: Eten zonder angst (2011). Daarnaast publiceerde zij over EMDR en eetstoornissen. Samen met Hellen Hornsveld schreef zij een hoofdstuk in het Praktijkboek EMDR (2012). Voor een Amerikaans protocollenboek (Luber, in press) schreef zij eveneens een hoofdstuk.

drs. D.P.G. van den Berg is klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practitioner. Hij werkt als behandelaar en wetenschappelijk onderzoeker bij Parnassia divisie volwassenen in Den Haag en is gespecialiseerd in psychosen.

mw. prof. dr. S.M. Bögels is klinisch psycholoog/psychotherapeut en als hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder de integratieve jeugdzorg, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij directeur van UvA minds, een Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind, en UvA minds You, Academisch Trainingscentrum. Haar belangrijkste onderzoeksthema betreft de rol van (angst bij) de ouders in het ontstaan, de instandhouding, de preventie en behandeling van angststoornissen bij kinderen. Daarnaast doet zij onderzoek naar mindfulness training voor kinderen en hun ouders.

mw. dr. L.M.C. van den Bosch is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij de zorglijn persoonlijkheidsstoornissen van Pro Persona in Arnhem. Zij werkt als klinisch psycholoog/onderzoeker bij Scelta Nijmegen (onderdeel van GGNet). Daarnaast leidt zij Dialexis Advies.

mw. prof. dr. C. Braet is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie. Naast onderwijsopdrachten op het gebied van de ontwikkelingspsychopathologie doet zij in het bijzonder onderzoek naar het ontstaan en de instandhouding van psychopathologie bij kinderen, alsook de assessment en de behandeling ervan. Tevens is zij lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Cure & Care Development.

mw. drs. E.L. ten Brink is psychotherapeut/gedragstherapeut, supervisor VGCt, werkt bij Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie in Zaandam. Zij heeft ruim vijftien jaar ervaring met opvoedingsondersteuning en het opzetten en uitvoeren van oudertrainingsprogramma’s. Zij heeft als tv-nanny zes afleveringen gemaakt voor de Nederlandse versie van ‘Eerste hulp bij opvoeden’ en heeft in dat kader lezingen en workshops verzorgd.

drs. F.E. ten Broeke is klinisch psycholoog en vrijgevestigd cognitief gedragstherapeut te Deventer/Bathmen. Hij is opleider/supervisor voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en door de Vereniging EMDR Nederland en EMDR-Europe erkend als trainer EMDR. Naast circa 120 publicaties in (inter)nationale tijdschriften, verschenen (mede) van zijn hand verschillende (hand)boeken op het gebied van respectievelijk cognitieve gedragstherapie en EMDR.

mw. drs. N.H.M. Cloosterman is klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor Schematherapie met expertise en ruime ervaring op het gebied van ouderen en volwassenen ten aanzien van complexe psychodiagnostiek en behandeling. Zij werkt als zelfstandige in PraktijkKAN (eigenaar) en GGzPraktijk in Arnhem. Zij verzorgt behandelingen individueel en in groep van vooral persoonlijkheidsproblematiek, (complex) traume en recidiverende As I problematiek.

drs. C.F. Croes is werkzaam als klinisch psycholoog en CGT therapeut bij GGZ Centraal op afdeling FACT Flevoland, afdeling langdurende zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Verder is hij manager van afdeling SEPA, waaronder een afdeling persoonlijkheidsstoornissen, angst en stemming, dagbehandeling en psychodiagnostiek centrum. Hij werkt sinds 2002 met mensen met psychotische stoornissen en doet momenteel onderzoek naar EMDR bij psychosen. Carlos geeft verder supervisie (en werkbegeleiding) aan Gz-psychologen i.o., AIOS en ANIOS op CGT bij psychosen. Hij heeft nationale publicaties op het gebied van CGT bij psychose door verpleegkundigen, de Meta Cognitieve Training en EMDR bij psychose.

mw. drs. S.R. Debruyne, Gz-psycholoog en gedragstherapeut/supervisor VGCt, is werkzaam bij Mentaal Beter in Zeeuws-Vlaanderen waar ze naast specialistische behandelingen ook kortdurende behandelingen verricht bij kinderen, jongeren en ouders. Tevens is zij werkzaam aan de Universiteit van Gent, als lesgever gedragstherapie. Daarnaast verzorgt zij workshops en symposia voor verschillende opleidingen in België en Nederland.

mw. drs. E.M. van Dijk is werkzaam als klinisch psycholoog-psychotherapeut  en opleider bij de Bascule te Amsterdam.  Zij is naast supervisor VGCt eveneens EMDR- practitioner en TFCBT-trainer. Zij schreef enkele artikelen op het gebied van cognitief gedragstherapeutische oudertraining en infant mental health. Haar specialisaties zijn angst- en trauma behandeling, ontwikkelingsstoornissen en het zeer jonge kind en zijn ouders. Onderwijskwalificaties: supervisor VGCt, lid specialist DAIMH, NVO generalist, EMDR

mw. dr. P. Dijkstra is sociaal psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, lector, trainer, coach en auteur. Over onderwerpen uit de psychologie schreef ze inmiddels meer dan 50 internationale wetenschappelijke artikelen, 24 boeken en honderden artikelen voor populaire tijdschriften, zoals de Psychologie Magazine. Daarnaast draagt ze wetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden over via trainingen, workshops en lezingen.

prof. dr. P. Emmelkamp is klinisch psycholoog en psychotherapeut en als hoogleraar Klinische Psychologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Cure & Care Development.

mw. C.J.J. Frankenhuis is (psychosociaal)verpleegkundige en therapeut met als specialisatie hypnose en mindfulness. Zij heeft een praktijk in (medische) hypnose in Amsterdam en binnen een huisartsenpraktijk in Aerdenhout. Ze houdt zich daarnaast bezig met het integreren van hypnose binnen de kindergeneeskunde en kindertandheelkunde. Samen met prof. dr. M. Benninga en mw. dr. A.M. Vlieger doet ze onderzoek naar de effectiviteit van hypnose bij kinderen met functionele buikpijn. Zij is supervisor bij de NVVh, Nederlandse vereniging van hypnose.

mw. drs. C.A.M. Frijters is klinisch psycholoog/psychotherapeut, Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP, en cognitief gedragstherapeut supervisor. Na 13 jaar in een algemeen ziekenhuis gewerkt te hebben, is ze sinds 1997 verbonden aan Trajectum. Ze is daar werkzaam als psychotherapeut binnen de forensisch psychiatrische kliniek voor cliënten met LVB, als praktijkopleider en als expert psychotherapie en vaktherapie binnen het kenniscentrum.

prof. dr. M. van der Gaag is klinisch psycholoog/ psychotherapeut en supervisor bij de VGCt. Hij is hoofd psychoseonderzoek van Parnassia Den Haag en hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

mw. drs. M.H.P Gerrits is orthopedagoog/GZ-psycholoog. Ook is zij EMDR practitioner en behandelt zij zowel volwassenen als kinderen. Haar interesse ligt vooral bij de vroegkinderlijke ervaringen die traumatisch zijn geweest.

mw. drs. N.E. Haeck, Gz-psycholoog, is werkzaam bij Mentaal Beter, vestiging Terneuzen, waar ze naast specialistische diagnostiek en behandeling ook kortdurende behandelingen verricht bij kinderen, jongeren en ouders. Tevens is zij werkzaam binnen twee huisartsenpraktijken te Merelbeke als eerstelijnspsycholoog voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ze is ook freelance docent voor verschillende organisaties en scholen.

drs. H. van der Ham is Gz-psycholoog en werkt sinds 2005 vanuit de eigen praktijk welke is aangesloten bij Basic Trust, expertisecentrum Hechting en Basisvertrouwen. De praktijk richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen en gezinnen waarbij sprake is van hechtingsproblematiek, (complex) trauma en dissociatie. Hij is tevens European Practitioner EMDR, specialisatie Jeugd.

mw. dr. M.J.M. Heim is als onderzoeker verbonden aan het Kohnstamm Instituut en het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij onderzoeksdocent bij de pabo en de masteropleidingen van het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Zij is taalwetenschapper met als specialisme Ondersteunde Communicatie en tevens onderzoeker op het terrein van de jeugdzorg.

mw. L. Hendriks, MSc. is als psycholoog werkzaam bij Overwaal, Centrum voor Angststoornissen (onderdeel van Pro Persona). Daarnaast is zij als promovendus verbonden aan de sectie Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij promotieonderzoek doet naar de behandeling van posttraumatische stress stoornis bij kinderen en adolescenten.

mw. drs. M.A. Heringa, is als senior Gz-psycholoog/ cognitief gedragstherapeut werkzaam bij Novarum, gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen en obesitas. Hiervoor heeft zij een lange tijd als (Gz-)psycholoog en hoofd behandelzaken bij Jellinek, verslavingszorg gewerkt. In deze periode is zij in enthousiast geworden over Motiverende Gespreksvoering en is zij in 2009 via het internationale netwerk van motiverende gespreksvoering getraind als trainer en actief lid geworden.

drs. A.A.T. van Heugten is klinisch psycholoog/psychotherapeut en ruim 30 jaar supervisor/leertherapeut van de VGCt. De laatste jaren geeft hij vooral groepsleertherapieën. Hij heeft bijna 40 jaar ervaring als behandelaar en in diverse leidinggevende functies binnen de (overwegend complexe en langdurige) GGZ en met vernieuwingen daarbinnen. Nu hoofdbehandelaar bij kleine zorgaanbieders en daarnaast docent op gebied van psychopathologie (o.a. DSM-5).

mw. drs. M. van Heugten-Hoogendoorn is sinds 1987 als verzekeringsarts werkzaam bij het UWV en haar rechtsvoorgangers binnen diverse arbeidsongeschiktheidswetten. Van 2009-2013 werkte zij als stafverzekeringsarts op gebied van inhoudelijke kwaliteitsverbetering (o.a. instructie en coaching verzekeringsartsen). Begin 2014 is zij overgegaan naar Bezwaar en Beroep binnen UWV.

dr. mr. M. Hildebrand is sinds 2007 werkzaam als zelfstandig forensisch psychologisch onderzoeker, consultant en trainer (www.martinhildebrand.nl). Daarvoor was hij onder meer werkzaam als onderzoeksmanager bij het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en was hij als onderzoeker verbonden aan de Van der Hoevenkliniek. Hij heeft talrijke workshops verzorgd op het gebied van gestructureerde risicotaxatie van (onder andere) het risico van kindermishandeling en relationeel geweld. Hij is coauteur van diverse Nederlandse vertalingen/ bewerkingen van veelgebruikte gestructureerde risicotaxatie-instrumenten.

mw. drs. S. Horevoets is Gz-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en supervisor VGCt.

mw. dr. H.K. Hornsveld is Gz-psycholoog. Zij is zelfstandig gevestigd als behandelaar, docent en onderzoeker. Haar specialisaties zijn eetstoornissen, psychotrauma en persoonlijkheidsstoornissen. Haar referentiekaders zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie. Zij is EMDR trainer en supervisor en een van de medeoprichters van de Vereniging EMDR Nederland.

prof. dr. C.A.L. Hoogduin is verbonden aan de HSK Groep, een landelijk opererende organisatie gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische problematiek. Tevens is hij lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Cure & Care Development.

mw. drs. H.E.A.M. Jans is docent, adviseur, onderzoeker en trainer. ‘Onderwijs geven doe je vanuit je hart’. Dat geldt voor Riny Jans al sinds zij haar eerste stappen als docent zette, onder andere aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de KP-opleiding in Nijmegen en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Als zelfstandig ondernemer kent zij zowel de non-profit als de profit sector.

mw. drs. J.M.E.P. Janssen is klinisch psycholoog, psycholoogtherapeut, practioner/supervisor EMDR, supervisor VGCt en Schematherapie.

dr. A.J.A. Kaasenbrood is psychiater en psychotherapeut, ACT team en programmahoofd Algemeen bij Pro Persona.

prof. dr. Ger P.J. Keijsers, klinisch psycholoog, is universitair hoofddocent bij de Sectie Klinische Psychologie, Behaviour Science Institute en NijCare van de Radboud Universiteit in Nijmegen en is als bijzonder hoogkleraar vebonden aan Clinical Psychological Sciences van Maastricht University. Verder is hij hoofdopleider van de opleiding tot klinisch psycholoog bij RINO Zuid te Eindhoven. Als practiserend klinisch psycholoog werkt hij bij RCSW Ambulatorium. Hij doet onderzoek naar en publiceerde over behandeling van angststoornissen, burnout en ongewenst gewoontegedrag en over evidence-based behandelingen, therapeutische relatie en patientmotivatie.

prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof is klinisch psycholoog en hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in suïcide, depressie en piekeren. Hij heeft een eigen praktijk voor gespecialiseerde psychotherapie, waar hij o.a. nabestaanden van suïcide begeleidt.

mw. drs. L.W.M. Kersten is orthopedagoog en Gz-psycholoog en is werkzaam in het Maasziekenhuis, op de afdeling Medische psychologie. Daarnaast is ze werkzaam bij bureau Opdidakt (regionaal, multidisciplinair instituut). Zij houdt zich vooral bezig met diagnostiek en behandeling (van kinderen/jeugdigen en ouders) en advisering aan collega medici en scholen.

mw. drs. M. Kiewik is werkzaam als orthopedagoog generalist bij Aveleijn, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2007 werkten Aveleijn en Tactus samen op het gebied van onderzoek en zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking met middelenproblematiek. In dit project werkt zij nauw samen met Joanneke van der Nagel. Vanaf januari 2008 is de onderzoekslijn LVB en middelenproblemen ondergebracht bij het NISPA. Daarnaast werkt zij als freelance orthopedagoog voor diverse organisaties.

mw. R.A. (Rianne) de Kleine, PhD is werkzaam als senior onderzoeker en psycholoog bij Overwaal, Centrum voor Angststoornissen (Pro Persona). Zij doet onderzoek naar de behandeling van angststoornissen en posttraumatische stress-stoornis, en is betrokken bij de ontwikkeling van behandelinnovaties. Tevens is zij als gastonderzoeker verbonden aan het Behavioural Science Insitute van de Radboud Universiteit.

prof. dr. F.A.M. Kortmann, em. hoogleraar (transculturele) psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is docent aan de RINO postdoctorale opleidingen in Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Voorts werkt hij als psychotherapeut met allochtone tbs-patiënten in Pompekliniek in Nijmegen en als consultant in geestelijke gezondheidszorgprojecten in verschillende derdewereldlanden, in het bijzonder Afghanistan en Ethiopië.

mw. drs. S. Kriens is Gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt en werkt al geruime tijd bij HSK Den Bosch. Zij behandelt volwassenen. Daarnaast heeft zij meegewerkt aan de ontwikkeling van een aantal protocollen, zoals de behandeling van burn-out, tics en ongewenste gewoontes.

mw. drs. W.J. Krol is klinisch psycholoog en supervisor VGCt, SFT, ISST. Ze heeft de afgelopen 8 jaar gewerkt als afdelingshoofd van het team persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en de deeltijd van de RIAGG Maastricht. Ze geeft leertherapie en supervisie in een eigen praktijk.

mw. drs. M. Kuin is Gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut (supervisor) bij Psychologenpraktijk Kuin. Zij heeft jarenlang bij diverse instellingen gewerkt en daarnaast in een eigen praktijk. Ze heeft veel ervaring met het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek en ontwikkelde verschillende behandelmodules (zoals ‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ i.s.m. drs. Paulien Peters).

drs. J.B. van Luyn, klinisch psycholoog bij GGNet te Doetinchem, geeft al jarenlang cursussen en workshops in binnen en buitenland, over crisisinterventie en acute psychiatrie, suïcidepreventie en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Hij publiceerde over crisisinterventie en persoonlijkheidsstoornissen en suïcidepreventie.

drs. S.B. Meijer is werkzaam bij en medeoprichter van ‘Ster Opleidingen en Therapie, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie & EMDR te Deventer, samen met Erik te Broeke. Hij is supervisor en opleider voor de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie) en EMDR trainer. Tevens is hij trainer Dialectische Gedragstherapie (DGT) en geeft trainingen, supervisie en begeleidt consultatieteams. Hij is betrokken bij het EMDR onderwijs en geeft diverse andere trainingen en cursus. Hij heeft gepubliceerd over DGT, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

dr. M.J.M. Merkx is verbonden aan Habit Pro, een onderwijsinstelling voor scholing en training in motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. Tevens is hij Hoofd Inhoudelijk Beleid, Opleiding en Onderzoek bij HSK.

mw. prof. dr. A. van Minnen (klinisch psycholoog/psychotherapeut) is als directeur behandelprogramma werkzaam bij Psychotrauma Expertise Center PSYTREC te Bilthoven. Zij is tevens als hoogleraar ‘angstregulatie en behandeling van angststoornissen’ werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek op diverse terreinen, met name op het gebied van dissociatie en posttraumatische stress stoornis.

mw. drs. B. Mulder, psycholoog NIP en lid NSWO, zag van dichtbij hoe vaak slaapproblemen voorkomen en hoe groot de impact kan zijn. Ze gaf leiding aan ruim honderd mensen en het viel haar steeds vaker op hoeveel mensen slecht slapen en wat de gevolgen zijn: minder werkplezier, meer stress en een toename in ziekteverzuim. Zonde en onnodig, vond ze, en daarom richtte ze samen met Taco Bos Slaapmakend op. Inmiddels heeft ze heel veel mensen aan een betere nachtrust en meer energie geholpen. Barbara geeft zowel psychologisch begeleiding aan individuen en stellen als trainingen aan groepen binnen bedrijven.

mw. drs. J.E.L. van der Nagel werkt als psychiater, onderzoeker en opleider voor Tactus verslavingszorg en Aveleijn verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar middelengebruik en verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking en verzorgt regelmatig lezingen en nascholingen op dit gebied.

mw. drs. L. Norder-Kuper is werkzaam als geregistreerd bedrijfsarts bij ArboNed. Tevens is zij geregistreerd mediator (NMI), praktijkopleider van bedrijfsartsen, voorzitter van de wetenschapscommissie en heeft zij zich gespecialiseerd in psychische klachten. Zij is programma-adviseur van CCD met betrekking tot de herregistratie van bedrijfs- en verzekeringsartsen.

dr. B.J. van Oosterhout is klinisch psycholoog, supervisor VGCt, supervisor vereniging Schematherapie, EMDR-practitioner en leertherapeut NVP. Hij werkt tevens als manager van de eenheid Kind en Jeugd van de GGzE. Als uitvoerend behandelaar en supervisor heeft hij ruimschoots ervaring met de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, middelengerelateerde problematiek, trauma en psychose bij een forensische- en niet-forensische populatie. Daarnaast is hij gepromoveerd op het onderwerp ‘metacognitie in de behandeling van psychose’ (zie link).

mw. drs. K. Oostland is Gz-psycholoog, trainer, docent en coach. Naast de individuele- en groepsbehandelingen binnen haar eigen praktijk, verzorgt zij diverse (na)scholingstrajecten en trainingen voor hulpverleners en organisaties.

mw. dr. S.C.C. Oudejans is methodoloog, gastonderzoeker bij het Amsterdam Institute for Addiction Research aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en mede-eigenaar van onderzoeks-en adviesbureau Mark Bench. Mark Bench is gespecialiseerd in het leren van uitkomsten in de GGz en voert zowel wetenschappelijk, als praktijk- en beleidsonderzoek uit. Daarnaast verzorgt Mark Bench onderwijs en trainingen op het gebied van onderzoek, ROM en benchmarking.

mw. dr. R. Overtoom-Corsmit werkt vanuit eigen praktijk als cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent. Zij geeft vol enthousiasme individuele-, groeps- en leertherapieën. Ook verzorgt zij diverse MBCT opleidingen, o.a. voor de RINO Utrecht.

drs. M.S. Peter is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor Schematherapie en VGCt. Als klinisch psycholoog heb ik veel ervaring in het werken met schematherapie bij Cluster B en C cliënten. Daarnaast verricht ik veel schemagerichte behandelingen binnen de Forensische sector. Daarbij vind ik de toepassing van experientiele technieken zeer belangrijk.

mw. drs. P.J.T. Peters is orthopedagoog en werkt als gedragswetenschapper bij de polikliniek van Intermetzo. Zij verricht psychodiagnostisch onderzoek en voert behandelingen uit, met name cognitieve gedragstherapie, speltherapie en EMDR. Ze werkt voornamelijk met jongeren met gedragsproblemen, (complex) trauma en hechtingsproblematiek. In samenwerking met drs. Marije Kuin heeft zij ‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ ontwikkeld.

dr. A.J.G.B. Ponsioen is klinisch neuropsycholoog, gespecialiseerd in kinderen met een lichte verstandelijke beperking, en tevens werkzaam bij het Landelijk Kenniscentrum LVB. Albert is werkzaam bij Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie en biedt op executieve functies gerichte behandelingen aan vanuit een eigen praktijk (PZO Oudewater). Albert is voorzitter van de stichting Gaming & Training. Deze stichting brengt o.a. Braingame Brian uit, een computergame om executieve functies bij kinderen te trainen.

mw. dr. M.M. Rijkeboer (klinisch psycholoog/psychotherapeut) is als universitair hoofddocent verbonden aan de disciplinegroep Klinische & Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht en als hoofdbehandelaar aan het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen van dezelfde universiteit. Tevens is zij hoofdopleider van de KP-opleiding, regio Utrecht en omstreken. Zij verzorgt op vele locaties in binnen- en buitenland trainingen in de behandeling van angst- en persoonlijkheidsstoornissen.

drs. P.B.M. Rijnders is klinisch psycholoog. Hij werkt parttime bij Mentaal Beter Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast onderzoekt, doceert en publiceert hij over kortdurende psychotherapie. Hij is Gz-psycholoog, klinisch psycholoog en supervisor VGCt. Hij is lid van het bestuur van de VGCt en heeft ruim 35 jaar postdoctorale werkervaring.

mw. drs. A. Roedelof is klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeempsychotherapeut, EMDR-practitioner en EMDR-supervisor. Ze is werkzaam binnen de GGzE, Centrum Kind- en jeugdpsychiatrie te Eindhoven binnen het eetstoornissenteam, complexe diagnostiek en vechtscheidingen. Ze heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd op het gebied van eetstoornissen, waarbij EMDR inmiddels een belangrijke plaats inneemt. Ze is begonnen als lichaamsgericht therapeut en heeft meegeschreven aan het boek Gewichtige Lichamen. Op dit moment is ze bezig met haar observationele promotie-onderzoek naar de psychotische kenmerken van cliënten met eetstoornissen en zal onderzoek gaan doen naar de effectiviteit van het EMDR-protocol bij eetstoornissen

drs. R.A.A. Rogiers is psycholoog en parttime verbonden aan de Kliniek voor Angst- en Stemmingsstoornissen, Universitair Ziekenhuis Gent en parttime werkzaam als praktijkassistent aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit Gent. Hij is tevens gedragstherapeut en betrokken bij de postdoctorale opleiding. Hij is lid van en betrokken bij de opleiding van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging.

mw. drs. M. Ruige is werkzaam als algemeen kinderarts in het Juliana kinderziekenhuis te Den Haag. Ze is hoofd afdeling spoedeisende hulp. Daarnaast is ze actief in een ziekenhuisbreed beleid rond pijnreductie middels afleidings/hypnose technieken.

mw. I. van Schie, MSc., Gz-psycholoog, werkte de afgelopen jaren met adolescenten en volwassenen binnen de revalidatiepsychologie en daarnaast bij de afdeling medische psychologie van een academisch ziekenhuis, waar zij wetenschappelijk onderzoek combineerde met patiëntenzorg. Bij het merendeel van haar cliënten kwam zij slaapproblemen tegen, vaak in combinatie met psychische klachten. Vanwege haar affiniteit met de behandeling van slaapproblemen zette zij in 2013 de stap naar Slaapmakend. Zij werkt cliëntgericht, pragmatisch en op basis van wetenschappelijk bewezen technieken.

drs. G.F.V.M. Sijbers is een advanced level cognitief gedragstherapeut en schematherapeut en trainer/supervisor. In 1998 begon hij als psychotherapeut te werken in een academische setting (samen met Arnoud Arntz en Hannie van Genderen), als therapeut deelnemend aan onderzoek bij behandelingen CBT voor angststoornissen en tevens schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Sinds 1999 is hij ook trainer (CBT, diagnostiek, mindfulness, complexe PTSS, schematherapie).

mw. drs. C.C.T.M. Smits is Gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o., werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis Brabant.

mw. drs. J.A. Smit is gespecialiseerd in het werken vanuit cognitieve gedragstherapie. Met deze therapievorm als basis voegt zij daar passend bij de problemen en hulpvraag interventies toe zoals EMDR, schematherapie,  spel en mindfulness.

Ik heb jarenlange ervaring in de jeugdGGZ en jeugdhulpverlening. Ik ben met name gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren op het gebied van  angst, dwang, trauma en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. De laatste jaren werk ik ook steeds meer met volwassenen. Daarnaast geniet ik van het opleiden van collega’s,  door middel van supervisie, opleiding en workshops.

mw. dr. A.A. Spek is klinisch psycholoog, senior wetenschappelijk onderzoeker en hoofd van het Autisme Kennis Centrum van Bosman GGZ. Zij is gepromoveerd op de kwaliteiten en beperkingen van volwassenen met autisme. Hierbij heeft zij een groot scala aan (neuro)psychologische testinstrumenten onderzocht.

mw. dr. M. Spuij is klinisch psycholoog, NVO-orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut VGCt en supervisor. Ze is als docent en onderzoeker verbonden aan de opleiding Orthopedagogiek (afdeling Kinder- en Jeugdstudies) van de Universiteit Utrecht. Ze werkt tevens als sectiehoofd en hoofdbehandelaar bij de jeugdafdeling (sectie psychosociale problemen) van het Ambulatorium van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de preventie, diagnostiek en behandeling van (stagnerende) rouw bij kinderen en jongeren.

mw. drs. I.M.J. Spierts is Gz-psycholoog, kinder en jeugdpsycholoog NIP, EMDR Europe Trainer en supervisor EMDR (Volwassenen en Kinder- en Jeugd) en Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Sinds 2005 is zij praktijkhoudster van Mensano Psychologie waar zij zich bezig houdt met zowel eerste- als tweedelijns werk. Daarnaast heeft ze als trainer ervaring zowel in de gezondheidszorg als ook in het bedrijfsleven.

mw. drs. M.E. Spits is sociaal psycholoog, gastonderzoeker bij het AIAR aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en mede-eigenaar van onderzoeks-en adviesbureau Mark Bench. Mark Bench is gespecialiseerd in het leren van uitkomsten in de GGz en voert zowel wetenschappelijk, als praktijk- en beleidsonderzoek uit. Daarnaast verzorgt Mark Bench onderwijs en trainingen op het gebied van onderzoek, ROM en benchmarking.

dr. A.B.P. Staring is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt en EMDR practitioner. Hij werkt bij Altrecht GGZ, afdeling Vroege Psychose ABC en het Early Detection and Intervention (EDI) Team. Hij promoveerde aan het Erasmus MC op gebied van psychose. Als docent werkt hij voor binnenlandse en buitenlandse organisaties zoals WHO, NIMH en NHS. Hij is voorzitter van de Sectie Psychosen van de VGCt, en bestuurslid bij Stichting Cognitie en Psychose. Hij doet onderzoek naar behandeling van psychose, zelfwaardering en angst. Hij publiceerde verscheidende boeken en samen meer dan 45 nationale en internationale artikelen en boekhoofdstukken.

mw. drs. H.J.M. Stoof is Gz-psycholoog en ze is erkend supervisor/leertherapeut van de VGCt. Zij heeft naast het doceren en superviseren een eigen psychologenpraktijk (in de Basis GGz) in Amsterdam. Ze is 10 jaar werkzaam in de tweedelijn geweest en ervaren in het werken volgens cognitief gedragsmatige richtlijnen volgens de diverse protocollen met aanvullingen van schematherapie, EFT en EMDR. Ook is ze opgeleid tot Gz-psycholoog.

drs. S. van Straten is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt en supervisor schematherapie. Hij is actief lid van het Register Schematherapie. Als klinisch psycholoog werkt hij op het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) van GGZ Drenthe en bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Daarnaast heeft hij een eigen praktijk en geeft hij les over traumagerelateerde stoornissen en schematherapie.

mw. drs. M.I. Tibben is GZ-psycholoog/Cognitief Gedragstherapeut en werkzaam bij de HSK Groep als Teamleider Expertisecentrum Conversie, Tics en andere motorische stoornissen. Al ruim tien jaar behandelt ze conversiestoornissen. Samen met Kees Hoogduin schreef ze een aantal artikelen en hoofdstukken in boeken. Tevens geeft ze lezingen, workshops en colleges over conversiestoornissen. Ook zit ze in de Medische Advies Raad van de dystonievereniging.

mw. drs. C.M.G. Tobias is klinisch psycholoog met 25 jaar ervaring met de behandeling van eetstoornissen, zowel jeugdigen als volwassenen. Daarnaast is zij VGCt supervisor en werkzaam bij GGz Centraal.

mw. dr. E. Vedel is Gz-psycholoog/supervisor VGCt en als senior onderzoeker werkzaam bij Jellinek. Zij is betrokken bij therapie-effectonderzoek naar de behandeling van verslaving en comorbide problematiek (PTSS, ADHD, huiselijk geweld). Zij verzorgt regelmatig lezingen en cursussen op het gebied van problematisch middelengebruik, zowel binnen universitair onderwijs als binnen de Gz- & KP-opleiding.

drs. D. Vermeulen, MWO (Master in Work and Organization), is senior consultant bij ArboNed. Hij helpt organisaties het heft in eigen handen te nemen en het beste uit hun mensen te halen, op een manier die bijdraagt aan de bevlogenheid van de medewerkers zelf.

mw. dr. A.M. Vlieger is werkzaam als kinderarts in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Zij is sinds 2000 bezig met het integreren van hypnotisch technieken in de kindergeneeskunde. Dit heeft o.a. geresulteerd in een diverse onderzoeken i.s.m. dr. M. Benninga en mw. C.J.J. Frankenhuis naar de effectiviteit van hypnose bij kinderen en volwassenen met functionele buikklachten. Daarnaast loopt er nu ook een landelijke studie naar de effecten van hypnose bij kinderen met hoofdpijn.

mw. drs. K.L.E. de Vries is klinisch psycholoog, supervisor Schematherapie en supervisor/docent VGCt. Ze heeft veel ervaring met schematherapie in een ambulante setting, groeps- en deeltijdsetting. Ze gaf ook workshops over een verkorte vorm van schematherapie bij volwassenen met ADHD.

mw. drs. P. de Vries is organisatieadviseur/psycholoog en sinds 1993 werkzaam op het terrein van veiligheid, agressie & geweld en opvang & nazorg, onder andere voor zorginstellingen, onderwijs en het gevangeniswezen.

mw. dr. J.P. Wessel is Universitair Hoofddocent bij de basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen emotie, autobiografisch geheugen en psychopathologie.

mw. drs. M.G.P. Wijers, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor/leertherapeut VGCt en Register Schematherapie, is werkzaam bij Virenze Riagg Maastricht binnen de zorgprogramma’s: persoonlijkheidsstoornissen, angst-, eet- en somatoforme stoornissen. Als cognitief gedragstherapeut en schematherapeut heeft zij vanaf 2003 binnen een academische setting als therapeut meegewerkt aan verschillende behandelonderzoeken (o.a. (groeps)schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen). Sinds 2007 is zij ook trainer m.b.t. CGt, PTSS en Schematherapie.

mw. drs. L. Wiltink is als Gz-psycholoog werkzaam op de afdeling Medische psychologie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en in het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen (KDCN). Zij heeft als kinder- en jeugdpsycholoog brede ervaring in het onderzoeken van kinderen en jeugdigen en het begeleiden en behandelen van kinderen en hun ouders in de medische setting.