Werken met niet-Westerse patiënten, startdatum 12 april 2019

In deze cursus wordt een theoretisch referentiekader geboden aan de hand waarvan je leert om op een systematische wijze te onderzoeken waar de schoen wringt, wanneer het contact met of op de behandeling van migranten stagneert en welke competenties nodig zijn om het proces vlot te trekken.

Inhoud

De geneeskunde, psychologie en psychiatrie worden steeds meer evidence based en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Daarnaast raken patiënten steeds beter geïnformeerd en worden mondiger. Shared decision making is het huidige devies. Een individuele patiënt vraagt evenwel niet om een ‘geprotocolleerde behandeling’, maar om ‘zorg op maat’, dat wil zeggen zorg die is afgestemd op zijn of haar persoonlijke omstandigheden, normen en waarden. ‘Zorg op maat’ leveren vraagt dus meer dan het simpelweg volgen van een richtlijn of protocol, zeker bij patiënten uit andere culturen. Schiet men daarin tekort dan is therapie-ontrouw en non compliance vaak het resultaat.

Doelstelling

Het vertrouwen winnen en professioneel werken met patiënten uit niet westerse culturen

Opzet

Globaal worden twee categorieën moeilijkheden onderscheiden: relationele en professionele.

De relationele problemen betreffen het aangaan en onderhouden van een (werk)relatie met mensen uit een andere cultuur. Een goede werkrelatie is een basisvoorwaarde voor elke (geneeskundige) interventie.

Ander verbaal en non-verbaal ziektegedrag, hulpzoekgedrag en andere verklaringsmodellen kunnen leiden tot professionele problemen in de diagnostiek, behandeling en begeleiding. Hoe deze cultuurkloof kan worden overbrugd, wordt geïllustreerd vanuit het psychiatrische referentiekader. Het geheel wordt geïllustreerd met casussen uit de praktijk. Je wordt expliciet uitgenodigd om ook eigen casuïstiek in te brengen.

12 april
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 320,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

12 april

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 320,00

Inclusief het boek 'Kortmann, F.E.M. (2016). Culturele competenties in psychiatrie en psychologie, Theorie en praktijk. Assen: Van Gorcum', koffie/thee en lunch

Doelgroep

(Eerstelijns-)psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychotherapeuten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychiaters en maatschappelijk werkers.

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • AbSg: 6 punten
  • FGzPt: 6 punten
  • Registerplein: 12 punten
  • V&V: 6 punten Scholing GGZ, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkunde, SPV en Wijkverpleegkunde
  • NIP: 6 punten
  • NVvP: 6 punten Nascholing psychiatrie
  • NVVA: 6 punten