Vervolgcursus hypnose bij kinderen in de medische setting

In deze driedaagse vervolgcursus wordt dieper gekeken naar de noodzakelijke basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen, zodat je na afloop in staat bent om een eenvoudige hypnose interventies toe te passen.

Inhoud

Dag 1:
Inleiding in de hypnose, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken. Het opwekken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbeheersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. Demonstraties en oefening van taalgebruik en metaforen, evenals egoversterkende oefeningen. Er worden voorbeelden gegeven van toepassing bij conversie en ongewenste gewoonten zoals tics.

Dag 2:
Behandelingsstrategieën bij astma en huidaandoeningen zoals eczeem. Toepassing van hypnose bij functionele klachten zoals misselijkheid, dyspepsie en vermoeidheid, angststoornissen, nachtmerries en pavor nocturnus. Er wordt geoefend met angst- en pijnreductietechnieken bij angstige kinderen ter voorbereiding op medische ingrepen en bij acute pijn. Het gebruik van hypnose ter ondersteuning van chronische medische aandoeningen.

Dag 3:
Behandelingsstrategieën bij chronische pijn zoals IBS/FAP en hoofdpijn. Demonstratie en oefenen van diverse hypnotische technieken. Behandelingsstrategieën bij enuresis. Inbreng en bespreken van casussen.

Docenten:

Dag 1: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. drs. L.W.M. Kersten
Dag 2: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. drs. L.W.M. Kersten
Dag 3: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. dr. A.M. Vlieger


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Hypnose cursus
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

27 september
1 en 26 november

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

18 uur

Kosten

€ 935,00

inclusief het boek: ‘Hudson, L. (2009). Scripts & strategies in hypnotherapy with children. Bancyfelin: Crown House publishing’, syllabus, koffie/thee en lunches

Doelgroep

Kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinderpsychologen, (Gz-)psychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, kinderfysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Locatie

Arnhem, CCD

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • NIP: 27 punten
  • NVK: 18 punten nascholing Kindergeneeskunde
  • FGzPt: 6 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
  • V&VN: 18 punten Scholing GGZ, Kinderverpleegkunde, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek en Praktijkverpleegkunde
  • VSR: 18 punten
  • NBVH: 18 punten
  • NIP K&J/NVO: 18 punten herregistratie 18 punten, behandeling 2 punten en diagnostiek 7 punten
  • Register Vaktherapie: 24 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!