Vervolgcursus Hypnose bij kinderen in de medische setting, startdatum 26 januari 2021

In deze driedaagse vervolgcursus wordt dieper gekeken naar de noodzakelijke basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen, zodat je na afloop in staat bent om een eenvoudige hypnose interventies toe te passen.

Inhoud

Dag 1:
Inleiding in de hypnose, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken. Het opwekken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbeheersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. Demonstraties en oefening van taalgebruik en metaforen, evenals egoversterkende oefeningen. Er worden voorbeelden gegeven van toepassing bij conversie en ongewenste gewoonten zoals tics.

Dag 2:
Behandelingsstrategieën bij astma en huidaandoeningen zoals eczeem. Toepassing van hypnose bij functionele klachten zoals misselijkheid, dyspepsie en vermoeidheid, angststoornissen, nachtmerries en pavor nocturnus. Er wordt geoefend met angst- en pijnreductietechnieken bij angstige kinderen ter voorbereiding op medische ingrepen en bij acute pijn. Het gebruik van hypnose ter ondersteuning van chronische medische aandoeningen.

Dag 3:
Behandelingsstrategieën bij chronische pijn zoals IBS/FAP en hoofdpijn. Demonstratie en oefenen van diverse hypnotische technieken. Behandelingsstrategieën bij enuresis. Inbreng en bespreken van casussen.

Docenten:

Dag 1: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. dr. A.M. Vlieger
Dag 2: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. drs. L.W.M. Kersten
Dag 3: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. drs. L.W.M. Kersten

Direct inschrijven

Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Hypnose cursus
Direct inschrijven
26 januari
3 maart
8 april 2021
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 945,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

De vorige editie van deze cursus werd beoordeeld met
8,6
Data

26 januari
3 maart
8 april 2021

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

18 uur

Kosten

€ 945,00

inclusief het boek: ‘Hudson, L. (2009). Scripts & strategies in hypnotherapy with children. Bancyfelin: Crown House publishing’, toegang online leeromgeving

Doelgroep

Kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinderpsychologen, (Gz-)psychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, kinderfysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • NIP: 27 punten
  • NIP K&J/NVO: 18 punten herregistratie, 2 punten behandeling en 7 punten diagnostiek
  • NVK: 16 punten
  • FGzPt: 6 punten
  • V&V: 16 punten
  • VSR: 17 punten scholing Consultatieve Psychiatrie, GGZ, Kinderverpleegkunde, Pijnverpleegkunde, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek en Praktijkverpleegkunde
  • NBVH: 18 punten
Wordt aangevraagd bij
  • Register Vaktherapie (eerder 22 punten)