NIEUW Verdiepingscursus psychopathologie, startdatum 2 juni 2020

“Psychopathologie beschouwd vanuit fundamenteel gelijkwaardige ‘bio’ en ‘psychosociale’ factoren”

Op het raakvlak van psychiatrie en filosofie wordt ingegaan op het biopsychosociale etiologisch kader van psychische stoornissen en wordt (veel) verder gekeken dan de beschrijvingen in de weinig valide classificatiesystemen.

Op de ‘bio’ wordt ingegaan (vooral) vanuit werk van de Amerikaanse neuroloog Antonio Damasio (‘De vergissing van Descartes’), op de ‘psycho’ wordt ingegaan aan de hand van het werk van de Amerikaanse psychiater (met Nederlandse roots) Bessel van der Kolk (‘Traumasporen’) en bij ‘socio’ staat werk van de Britse socioloog Nikolas Rose centraal (‘Our psychiatric future).

Het werk van deze drie vooraanstaande experts wordt gebruikt als verdiepende illustratie van deze drie invalshoeken. Het draagt voor deelnemers zowel bij aan verrijking van kennis en inzicht, maar biedt ook concrete stappen in het diagnostisch proces in de praktijk. Het is geen cursus neurowetenschap, traumabehandeling of sociologie, maar biopsychosociale factoren worden etiologisch fundamenteel op gelijkwaardig niveau geplaatst. Op psychologische testdiagnostiek wordt niet nader ingegaan.

Kritische vragen komen aan de orde zoals onder meer:

  • Hoe zit het met de sterke hedendaagse toename van psychische stoornissen in de bevolking?
  • Wat zijn de problemen met het categoriale concept van psychische stoornissen en wat zou een alternatief kunnen zijn?
  • Is het nog wel terecht om psychische stoornissen vooral als hersenstoornissen te beschouwen?
  • Is het zinvol en mogelijk om op het gebied van behandelinterventies te kijken naar interventies die aanvullend kunnen zijn aan psychofarmaca en psychotherapie? Deze en vele andere vragen komen aan bod. En pogingen tot antwoorden hierop. Maar ook hoe in de praktijk vanuit de gepresenteerde antwoorden, het diagnostisch proces hopelijk beter in balans kan komen en (nog) meer tot een integraal interventieplan kan leiden. Het kan extra argumenten opleveren om in behandelplannen waar nodig (nog) beter onderbouwd te kunnen afwijken van richtlijnen of -routines.

Vorm

De cursus bestaat uit 4 dagen. De eerste drie dagen worden interactieve presentaties met powerpoint gegeven, met veel tijd voor bespreking en discussie van de besproken onderwerpen, waarbij Damasio, van der Kolk en Rose globaal ieder 1 dag centraal staan. De vierde dag presenteren alle deelnemers een geanonimiseerde casus, waarin een in de cursus besproken diagnostische benadering is toegepast. Elke presentatie door een deelnemer wordt nabesproken met de cursusgroep.

Verplichte literatuur

Deelnemers dienen zelf 1 boek uit de onderstaande 3 boeken aan te schaffen die men vooraf zal lezen. Hierdoor kunnen deelnemers kiezen om het boek te lezen op het gebied waar ze relatief minder van weten of juist (nog) meer van willen weten.

  • Antonio Damasio (1995). De vergissing van Descartes, gevoel, verstand en het menselijk brein. Uitgeverij Wereldbibliotheek bv, Amsterdam (311 pagina’s)
  • Bessel van der Kolk (2019). Traumasporen, het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Uitgeverij Mens, Eeserveen (487 pagina’s)
  • Nicolas Rose (2019). Our psychiatric future. Polity Press, Cambridge (257 pagina’s)

Aanbevolen literatuur

De overige 2 boeken naast het boek dat de deelnemer gekozen heeft

Direct inschrijven
2, 9, 16 en 30 juni 2020

Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 985,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

2, 9, 16 en 30 juni 2020

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

24 uur

Kosten

€ 985,00

incl. koffie/thee, syllabus en lunches

Doelgroep

psychiaters, GZ psychologen, klinisch psychologen, huisartsen en bedrijfsartsen

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • FGzPt: 38 punten
  • NVvP: 22 punten Nascholing psychiatrie