Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces, startdatum 12 juni 2019

Deze eendaagse cursus richt zich op systematisch onderzoek van kwetsbaarheid- en beschermingsfactoren, risicofactoren, risicomomenten, de suïcidale intentie en de urgentie. Daarnaast komen (veiligheidsbevorderende) interventies aan de orde.

Inhoud

Preventie van suïcide is een complexe zaak. Suïcidaliteit kan zich zowel acuut als chronisch manifesteren, de psychopathologie is divers. Een goede risicotaxatie is een eerste vereiste en voor professionals van groot belang.

Opzet

Het is een praktijkgerichte cursus waarin het vergroten van vaardigheden centraal staat. De cursus volgt de recente multidisciplinaire richtlijnen voor de beoordeling en behandeling van suïcidale patiënten.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

12 juni

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 360,00

inclusief de boeken: ‘Kerkhof, A.J.F.M. & Luyn, B. van (2016). Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum’ en ‘Kerkhof, A.J.F.M. & Spijker, B. van (2012). Piekeren over zelfdoding. Amsterdam: Boom’, syllabus, koffie/thee en lunch

Doelgroep

Bedrijfs- en verzekeringsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, klinisch psychologen, (eerstelijns)psychologen, gedragstherapeuten, re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen en psychiaters.

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • VGCt: 6 punten
  • FGzPt: 8 punten
  • NVvP: 6 punten Nascholing psychiatrie
  • Registerplein: 6.5 punten Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk & Sociaal Agogen
  • AbSg: 6 punten Nascholing Sociale Geneeskunde algemeen/algemeen medisch
  • NIP: 6.5 punten ELP herregistratie