Socratisch motiveren, 5 november 2019

Gedurende deze eendaagse cursus wordt er aan de hand van praktijkvoorbeelden een duidelijk stappenplan en een werkschema gepresenteerd waarmee je socratisch motiveren kunt toepassen bij ‘lastige’ cliënten.

Inhoud

‘Motiveren’ is vaak een wolf in schaapskleren. Het klinkt mooi, maar in de praktijk komt ‘motiveren’ meestal neer op ‘bekeren’. Geen wonder dat veel ‘motiverende gesprekken’ op niets uitlopen. Socratisch motiveren is anders. Het is gebaseerd op de oorspronkelijke betekenis van ‘motivatie’ en gebruikt een introspectieve, niet-wetende werkwijze. Er wordt niet getrokken of geduwd. De therapeut heeft geen ander doel dan het verduidelijken van de motieven van de cliënt en de consequenties die belangrijke anderen daaraan verbinden. Socratisch motiveren is nooit gericht op inhoudelijke verandering maar brengt vastgelopen of hopeloze behandelingen toch in beweging!

 

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

5 november

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 320,00

inclusief het boek: ‘Appelo, M.T., Socratisch Motiveren. Amsterdam: Boom’

Doelgroep

Socratisch Motiveren kan worden gebruikt door iedereen die wordt geconfronteerd met ‘ongemotiveerde’ of ‘lastige’ cliënten en vastzittende of hopeloze hulpverleningssituaties. Het is dus geschikt voor professionele hulpverleners zoals: advocaten, juristen, mediators, HR-managers, tandartsen, verzekeringsartsartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners in huisartspraktijken en huisartsen, psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers.

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • FGzPt: 3 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
  • VGCt: 6 punten
  • V&V: 6 punten Scholing Arboverpleegkunde, GGZ en SPV
  • Register Vaktherapie: 6 punten
  • NVvPO: 6 punten Nascholing praktijkondersteuners
  • ABAN: 6 punten Algemene scholing cluster 1,2 en 3
  • LV POH GGZ: 6 punten Nascholing praktijkondersteuners
  • VSR: 6 punten Scholing verpleegkundig specialisten
  • Registerplein: 6 punten voor Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen & Maatschappelijk werk
  • NIP: 6 punten ELP herregistratie