ONLINE Training SCID-5-P

Inschrijven niet meer mogelijk

Eerstvolgende mogelijkheden:

Meer informatie

De SCID-5-P is een semigestructureerd klinisch interview wat als doel heeft de diagnosticus te helpen in het komen tot een DSM-5 classificatie gericht op persoonlijkheidsstoornissen opgenomen in de DSM-5.

In deze training wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe het SCID-5-P interview afgenomen en gescoord dient te worden alsook hoe tot classificatie over te gaan. De focus tijdens deze twee dagen ligt zowel op theorie als op het oefenen aan de hand van rollenspelen. Daarnaast proberen we steeds voldoende ruimte te bewaken voor het voeren van discussies, bijvoorbeeld op het vlak van differentiaal diagnostiek.

Zo’n 6 weken na de eerste bijeenkomst is de tweede bijeenkomst gepland, waarin uitgebreider wordt stilgestaan bij eigen casuïstiek van cursisten, die dan hebben kunnen oefenen met afname van de SCID-5-P in de praktijk.

Programma

De opbouw van beide trainingsdagen is gelijkwaardig waarbij we beginnen met een theoretische introductie over SCID-5-P. Hierbij staan we stil bij geschiedenis, doel, doelgroep en samenstelling van de SCID-5-P. Vervolgens staan we uitgebreid stil bij de afname en scoring welke ingeoefend worden door het uitvoeren van rollenspelen.

Tijdens de tweede bijeenkomst (terugkomdag – middag) staan we stil bij de ervaringen die de deelnemers in hun eigen werk met de SCID-5-P hebben opgedaan en maken we de koppelingen met de evidence based behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Leerdoelen

De doelen van deze training zijn:

  • Het opdoen van kennis en ervaring met de afname en scoring van de SCID-5-P, wat deelnemers in staat stelt zelfstandig dit interview te gebruiken om tot classificerende diagnostiek te komen voor persoonlijkheidsstoornissen.
  • Het vergroten van kennis met betrekking tot persoonlijkheidsstoornissen zoals omschreven binnen de DSM-5.
  • Het indiceren van de best passende behandeling bij persoonlijkheidsstoornissen.

De cursist is na deze training in staat om:

  • De deelnemer beschikt over voldoende kennis en ervaring omtrent afname en scoring van de SCID-5-P waardoor deze in staat is dit interview zelfstandig te gebruiken om tot classificerende diagnostiek te komen voor persoonlijkheidsstoornissen.
  • De deelnemer beschikt over voldoende kennis omtrent persoonlijkheidsstoornissen zoals omschreven binnen de DSM-5, en de mogelijkheden voor indicatiestelling voor behandeling.

Doelgroep

Men moet behoren tot de doelgroep: (GZ-)psychologen, psychotherapeuten, psychiaters die werken in de geestelijke gezondheidszorg en die diagnostiek en/of intake in hun takenpakket hebben. De cursus is gericht op de volwassenen doelgroep.

De basisprincipes van de DSM-5 worden als bekend verondersteld.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
SCID-5 cursus

Inschrijven niet meer mogelijk

Eerstvolgende mogelijkheden:

Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

De vorige editie van deze cursus werd beoordeeld met
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

3 april 2024
15 mei 2024 (middag)

Tijden

3 april: 9.30 - 16.30 uur
15 mei: 13.30 - 17.00 uur

Contacturen

9 uur

Kosten

€ 540,00

Inclusief 'Handleiding SCID-5-P: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen'. American Psychiatric Association/ Boom Uitgevers Amsterdam (t.w.v. € 104,50)

Doelgroep

(Gz-)psychologen, psychotherapeuten, psychiaters die werken in de geestelijke gezondheidszorg en die diagnostiek en/of intake in hun takenpakket hebben.

Locatie

ONLINE

Accreditatie

NVvP accreditatie op aanvraag mogelijk.

Toegekend door
  • FGzPt: 9 punten (Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
  • NIP: 9.5 punten ELP herregistratie
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!