Online Basistraining SCID-5-P en SCID-5-S

De SCID is een semigestructureerd klinisch interview wat als doel heeft de diagnosticus te helpen in het komen tot een DSM-5 classificatie. Deze bestaat uit twee delen, de SCID-5-S en de SCID-5-P. De SCID-5-S omvat het merendeel van de syndroomstoornissen opgenomen in de DSM-5De SCID-5-P betreft de persoonlijkheidsstoornissen opgenomen in de DSM-5.

Inhoud

In deze training* wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe beide interviews afgenomen en gescoord dienen te worden alsook hoe tot classificatie over te gaan. De focus tijdens deze training ligt zowel op theorie als op het oefenen aan de hand van rollenspelen. Daarnaast proberen we steeds voldoende ruimte te bewaken voor het voeren van discussies bijvoorbeeld op het vlak van differentiaal diagnostiek. Een drie tot vier weken later voorzien we een terugblik moment in de vorm van een twee uur durende webinar waar cursisten hun ervaring en vragen met eigen casuïstiek kunnen inbrengen.

De SCID-5-S staat centraal op eerste dag van de training en de SCID-5-P komt op tweede dag aan bod.
U kunt zich voor beide dagen inschrijven maar ook voor één van de dagen. Het Webinar volgt een paar
weken later en is een vast onderdeel van deze training en u schrijft zich automatisch hiervoor in.

De opbouw van de training is als volgt: we beginnen met een theoretische introductie over de SCID-5-S en SCID-5-P. Hierbij staan we stil bij geschiedenis, doel, doelgroep en samenstelling van de SCID-5-S en SCID-5-P. Vervolgens staan we uitgebreid stil bij de afname en scoring welke geoefend worden door het bekijken van videomateriaal en het uitvoeren van rollenspelen. Tijdens het online terugkom-moment staan we stil bij de ervaringen die cursisten in hun eigen werk met de SCID-P hebben opgedaan.

Dag 1 – Basistraining SCID-5-S (van 09.15 tot 16.30)
Dag 2 – Basistraining SCID-5-P (van 09.15 tot 16.30)
Paar weken later – Webinar (van 09.00 tot 11.00)

*Deze training wordt uitgevoerd in samenwerking met de Viersprong academy.

Leerdoelen
  • Het opdoen van kennis en ervaring met de afname en scoring van de SCID-5-S en SCID-5-P, wat u in staat stelt zelfstandig dit interview te gebruiken om tot classificerende diagnostiek te komen voor het merendeel van de DSM-5 classificaties.
  • Het vergroten van kennis met betrekking tot het merendeel van de syndroomstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen zoals omschreven binnen de DMS-5.

Na deze training beschikt u over:

  • voldoende kennis en ervaring omtrent afname en scoring van de SCID-5-S en SCID-5-P waardoor u in staat bent dit interview zelfstandig te gebruiken om tot classificerende diagnostiek te komen voor het merendeel van de DSM-5 classificaties.
  • voldoende kennis omtrent het merendeel van de syndroomstoornissen en persoonlijkheidsstoornis zoals omschreven binnen de DSM-5.

 

 


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
SCID-5 cursus
Direct inschrijven
14 november - SCID-5S
15 november - SCID-5P
9 december 2022 Webinar
Locatie: ONLINE & CCD Arnhem
Kosten: € 610,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

14 november - SCID-5S
15 november - SCID-5P
9 december 2022 Webinar

Tijden

14 november - SCID-5-S van 09.15 tot 16.30
15 november - SCID -5-P van 09.15 tot 16.30 uur
9 december - Webinar van 09.00 tot 11.00

Contacturen

13 uur

Kosten

€ 610,00

Deelname enkel SCID 5P of 5S en webinar: € 410,00
Deelname alle dagen: € 610,00

Geef bij inschrijving aan indien u alleen 5P of 5S wil volgen dan ontvangt u een aangepaste factuur

Doelgroep

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters die werken in de gezondheidszorg en die diagnostiek en/of intake in hun takenpakket hebben. De basisprincipes van de DSM-5 worden als bekend verondersteld.

Locatie

ONLINE & CCD Arnhem

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • NIP: 14 punten (of 8 punten indien alleen SCID 5-P of S + webinar)
Wordt aangevraagd bij
  • FGzPt voorheen 14 (of 8 punten indien alleen SCID 5-P of S + webinar)
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!