Nieuw! Het PrOP-model: kortdurende psychologische interventies bij kinderen en jongeren

Met PrOP los ik het op!

Kinderen en jongeren met milde psychische klachten kun je weer op weg helpen met een kortdurende behandeling volgens het PrOP-model. Leer hoe je focust op hoe een kind zelf de problemen kan leren hanteren en meer zelfredzaam kan worden. Je leert het stappenplan via PrOP-model toe te passen in de praktijk en leert op die manier om kinderen en jongeren kortdurend met aandacht voor het persoonlijk functioneren te behandelen.

Stappenplan 

In 2010 verscheen het stappenplan ‘Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn bij kinderen en jongeren’ (Debruyne, Haeck, Rijnders, Heene & Deveugele, 2010). Het model is generalistisch en richt zich op een brede problematiek bij kinderen en jongeren. Het gaat uit van een eenvoudige probleemsamenhang op basis van het PrOP-schema. PrOP staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. Het model bestaat uit drie fasen. De eerste fase is gericht op inzicht in de problemen, omstandigheden en omgeving van het kind en zijn of haar persoonlijke stijl. Vervolgens ligt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke aanpak (coping) via modeling, emotieregulatie, cognitieve technieken en probleemoplossende vaardigheden. In de derde en laatste fase komt de terugvalpreventie aan bod.

In 2016 werd het stappenplan herwerkt met nieuwe inzichten vanuit theorie en praktijk, onder de titel ‘Met PrOP los ik het op!’. Het is nu modulair opgebouwd met meer nadruk op de Positieve Psychologie. Door het stappenplan heen horen we de verhalen van Lotte en Jasper die heel herkenbaar zijn voor kinderen en jongeren. Het PrOP-stappenplan kent succes en wordt zowel in Nederland als in Vlaanderen toegepast in de generalistische ggz. Een kleinschalig opgezet effectonderzoek gaf goede resultaten (Van der Stappen, 2012; Debruyne & Haeck, 2013).

In 2020 werd het stappenplan opnieuw opgenomen in het standaardwerk voor de jeugd-ggz ‘Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten’ (Braet & Bögels, 2020), met toevoeging van wetenschappelijk materiaal op vlak van de effectiviteit.

Leer het PrOP-model concreet toepassen in jouw praktijk

In deze tweedaagse cursus leer je dit stappenplan via het PrOP-model concreet toepassen in de praktijk aan de hand van illustraties, praktische oefeningen en casussen.

De cursus is sterk praktijkgericht. Jouw casuïstiek wordt besproken en je oefent het geleerde toe te passen. Ter voorbereiding wordt gevraagd om één of meer casussen mee te brengen met de intakegegevens van een enkelvoudige problematiek, waarbij de inschatting is dat deze zich lenen voor een kortdurende behandeling binnen de generalistische basis ggz. Indien mogelijk is het prettig wanneer je ook uitgewerkte resultaten van een screeningsvragenlijst meeneemt.

Aan bod komt:

 • Achtergrond van het PrOP-model
 • Indicatiecriteria, gebruik van SDQ-vragenlijst en indicatie voor generalistische basis ggz
 • Probleemdefinitie via PrOP en doelen stellen, vanuit positieve psychologie
 • Stappenplan en actietechnieken bij kinderen en hun ouders (sociogram, aanpakken van denkgewoontes en gedragsverandering)
 • Klemtoon op versterken van emotieregulatie
 • Toepassing stappenplan op casusmateriaal
 • Werken aan assertiviteit via het PrOP model
 • Terugvalpreventie, nameting en afsluiting van de behandeling
 • Discussie en afsluiting
Direct inschrijven
19 november
17 december 2024
Locatie: CCD Woerden
Kosten: € 595,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

19 november
17 december 2024

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Contacturen

12 uur

Kosten

€ 595,00

inclusief Therapeutenboek en Werkboek 'Met PrOP los ik het op: Kortdurende psychologische interventies: Stappenplan voor kinderen en jongeren | Boom.

Doelgroep

GZ-psycholoog, K&J-psycholoog, basispsycholoog, Orthopedagoog(-Generalist), gedragstherapeut, POH-GGZ, verpleegkundig specialist, SPV.

Locatie

CCD Woerden

Toon in Google Maps

Accreditatie

Accreditatie bij de VGCt is op verzoek mogelijk. Neem contact met ons op.

Wordt aangevraagd bij
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen
 • LV POH GGZ
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!