NIEUW! GIT-PD Jeugd

Behandelkader voor vroegsignalering en interventie voor adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek

Inhoud 

Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak voor en hebben een grote impact op de psychische en lichamelijke gezondheid en het psychosociale functioneren. Ze beginnen zich typisch te manifesteren vanaf het begin van de puberteit. Aarzelingen bestaan in het veld om vroegtijdig de diagnose persoonlijkheidsstoornis te stellen en behandeling te richten op persoonlijkheidsproblematiek zelf. Toch zijn er toenemend aanwijzingen dat een vroege herkenning en behandeling cruciaal zijn voor de verdere prognose. Tijdens deze twee cursusdagen wordt de basiskennis rond vroege detectie en interventie gedeeld en worden basisvaardigheden en werkzame factoren binnen de GIT-PD Jeugd werkwijze getraind: hoe kan je screenen op aanwezige kenmerken van persoonlijkheidspathologie? Hoe bespreek je een diagnose? Wat zijn werkzame elementen in behandeling? Vanuit welke basishouding kan je met jongeren en ouders in gesprek gaan? Hoe hanteer je de therapeutische relatie? Hoe herstel je behandelbreuken? Op welke wijze hanteer je suïcidaliteit en crisis? Hoe kan je werken in de context van een jongere? En hoe kun je als team binnen de dynamiek van persoonlijkheidsproblematiek samenwerken? Deze vragen en dilemma’s worden geïllustreerd met casusmateriaal en filmpjes.

Onderwerpen

De lesdagen staan in het teken van het laatste wetenschappelijke inzicht ten aanzien van de vroeg signalering van persoonlijkheidsproblematiek en bewezen effectieve behandelmethodes. Aan de hand van een eigen casuïstiek wordt er geoefend met het herkennen / stellen en bespreken van de diagnostiek en opstellen van een behandelplan. Hierbij is specifiek aandacht voor het persoonsgericht behandelen, het opbouwen en werken vanuit een goede werkrelatie, handvatten bij emoties en crisis, aandacht voor werkzame elementen in therapeutische alliantie. Daarnaast specifieke aandacht voor het werken binnen de context,  het systeem en samenwerking binnen het team rondom jongeren met persoonlijkheidsproblematiek.

De volgende onderwerpen komen in deze bijeenkomst aan bod:

 • Diagnostiek: herkennen van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten; plaatsen binnen een model van stadiëring en profilering en bespreken en terugkoppelen van de diagnostiek in het gezin (classificerende diagnose en probleemsamenhang in het kader van een verklarende diagnose)
 • Behandeling: kennen en kunnen hanteren van enkele van de werkzame factoren in een behandeling. Werken in de relatie, zoals echt en authentiek contact, herstellen van breuken en motiveren van jongere en gezin; kennen van bestaande bewezen effectieve behandelinterventies.
 • Emoties en crisis: specifiek aandacht voor het werken in de relatie rondom emoties en crisis.
 • Context: werken in de context, met het gezin en belangrijke anderen binnen de behandeling van de jongere.
 • Team: meer zicht op mogelijke valkuilen in het team rondom deze casussen en op werkzame teaminteracties
Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je het volgende geleerd:

 1. Ken je recente ontwikkelingen rondom vroegsignalering ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen en is er meer zicht op de relevantie en achtergrond.
 2. Kun je een indicatie voor behandelings- intensiteit/- dosis stellen op basis van een model van stadiëring.
 3. Kun je de diagnose in contact met een gezin bespreken en beginnende psycho- educatie bieden over persoonlijkheidspathologie.
 4. Kun je een persoonlijk behandelplan opstellen waarin de specifieke persoonlijkheidskenmerken de focus vormen (vertrekkende vanuit een verklarende diagnose/casusconceptualisering en de hulpvraag van jongere en gezin).
 5. Kun je een gesprek voeren met jongeren en ouders vanuit een adequate basishouding.
 6. Kun je werken met de therapeutische relatie.
 7. Heb je handvatten voor het werken met uiteenlopende emoties, suïcidaliteit en crisis.
 8. Heb je een kader voor de samenwerking in het netwerk van de jongeren en als (behandel)team rondom casuïstiek.

Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Cursus persoonlijkheidsstoornissen
Direct inschrijven
23 september 2024
1 oktober 2024
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 550,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

23 september 2024
1 oktober 2024

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

12 uur

Kosten

€ 550,00

inclusief toegang online leeromgeving

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor klinisch psychologen, psychotherapeuten, (GZ-) psychologen, psychiaters, (ortho-)pedagogen.

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
 • FGzPt: 12 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
 • NvP/Kwaliteitsregister psychotherapie: 15 punten Bij- en nascholing
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 12 punten Herregistratie
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 3 punten Opleiding - behandeling
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 1.5 punten Opleiding - diagnostiek
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 1.5 punten Opleiding - overige taken
 • VGCt: 12 punten Nascholing
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!