ONLINE EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten, startdatum 8 oktober 2020

Inschrijven niet meer mogelijk

Eerstvolgende mogelijkheden:

Op basis van wetenschappelijke studies en de reeds goed geëvalueerde Affect Regulatie Training voor volwassenen werd aan de Universiteit Gent een nieuw protocol ontwikkeld dat focust op het stimuleren van emotieregulatie vaardigheden bij kinderen en adolescenten. Emotieregulatie is als transdiagnostisch mechanisme betrokken bij verschillende vormen van psychopathologie. Dit maakt het huidige protocol ruim inzetbaar in de klinisch praktijk.

Inhoud

Het doel van deze cursus is het opleiden van klinische hulpverleners in het EuREKA protocol. Hierbij wordt er gefocust op wanneer het protocol wordt toegepast (indicatiestelling, inclusie en doelen), de inhoud van het protocol, de toepassingen van deze inhoud en het bespreken van mogelijke valkuilen/hindernissen. De inhoud bestaat uit zeven belangrijke emotieregulatie vaardigheden, namelijk ontspannen, bewust worden van emoties, aanvaarden van emoties, zichzelf op een liefdevolle manier ondersteunen, het analyseren van een situatie en het actief veranderen van een emotie. In deze cursus wordt de rationale, theoretische achtergrond en specifieke toepassing van elke vaardigheid doorlopen en beoefend vanuit hulpverlener- en cliëntperspectief.

N.B. De theoretische inleiding van de cursus is vooraf opgenomen. Dit is een combinatie van powerpoint slides en presentaties van de docenten. Deze duurt circa 4 uur. Van de deelnemers aan de cursusdag op 8 oktober wordt verwacht dat zij deze video vooraf hebben bekeken.

 

Na afloop van de cursus heeft u recht op toegang tot de EuREKA-website waarop trainingsmateriaal zoals filmpjes, geluidsfragmenten en materialen te downloaden zijn.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Emotieregulatie kind

Inschrijven niet meer mogelijk

Eerstvolgende mogelijkheden:

Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

De vorige editie van deze cursus werd beoordeeld met
8,4
Data

8 oktober 2020

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

8 uur

Kosten

€ 350,00

inclusief het boek Braet, C. & Berking M. (2019). Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten. Therapeutenboek. Bohn Stafleu: Utrecht

Doelgroep

Klinisch psychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen en kinderpsychiaters

Accreditatie

Toegekend door
  • FGzPt: 14 punten
  • NVvP: 11 punten Nascholing psychiatrie
  • NIP K&J/NVO: 12 punten herregistratie, 4,5 punt behandeling, 1 punt diagnostiek en 1 punt overige taken