ONLINE cursus: Basis van ‘Mentalization based treatment’, 22 april 2020

Mentaliseren is de vaardigheid andermans gedrag te kunnen begrijpen door zich de overtuigingen, wensen, gevoelens en gedachten van een ander voor te kunnen stellen. Daarnaast is het ook een vaardigheid om eigen gedrag te analyseren en betekenis te geven. Om te kunnen mentaliseren moet iemand in staat zijn om zich een beeld te vormen van wat anderen zouden kunnen denken of voelen, en begrijpen dat dit anders kan zijn dan wat hij/zij zelf denkt en voelt.

Oorspronkelijk is Mentaliseren een psychologisch begrip dat vanuit psychoanalytische hoek bekendheid verwierf voor de behandeling van o.a. de borderline persoonlijkheidsstoornis. Het gedachtengoed van MBT is echter ook zeer bruikbaar voor behandeling van cliënten in de basis ggz. Iedere cliënt met (persoonlijkheids)problemen kenmerkt zich veelal door een (tijdelijk) verminderd vermogen tot mentaliseren. Cliënten kunnen bijvoorbeeld te veel spanning ervaren om eigen handelen goed te reflecteren of te sturen. Daarnaast zou het kunnen dat cliënten gedrag en intenties van anderen juist verkeerd of onrealistisch interpreteren.

Op deze cursusdag wordt er aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van mentaliseren. Er zal echter vooral veel geleerd worden over diagnostiek van het metaliserend vermogen bij cliënten en er wordt geoefend met interventies die het mentaliseren kunnen bevorderen. Er wordt geleerd de mentaliserende houding toe te passen in de behandelingen zoals je deze al gewend bent te doen!

De vorige editie van deze cursus werd beoordeeld met
8,7
Data

22 april 2020

Tijden

9.30 - 16.30 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 320,00

inclusief syllabus

Doelgroep

Eerstelijnspsychologen, Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

Accreditatie

Toegekend door
  • NIP: 6 punten ELP herregistratie
  • FGzPt: 8 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
  • NVvP: 6 punten Nascholing psychiatrie