ONLINE Motiverende Gespreksvoering 3.0, startdatum 28 augustus 2020

In deze tweedaagse cursus leer je de specifieke gespreksvaardigheden van motiverende gespreksvoering van een ervaren trainer. In de cursus worden theorie en oefening afgewisseld. De docent heeft een brede behandelervaring in de GGZ en helpt bij verbinden van cursus met je eigen werkpraktijk.

Inhoud

De Motiverende Gespreksvoering (MGV) methode versterkt de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering. MGV is bewezen effectief bij verschillende doelgroepen. Deze cursus is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en inzichten van MGV.

Opzet

Tijdens de eerste dag gaan we in op de spirit en processen van Motiverende Gespreksvoering. We trainen samen de basisvaardigheden en oefenen in afwisselende werkvormen. Op de tweede dag gaan we samen aan de slag met het uitlokken en reageren op verandertaal, omgaan met wrijving en het maken van veranderplannen.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

28 augustus 2020
23 oktober 2020

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

12 uur

Kosten

€ 550,00

inclusief het boek: ‘Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Motiverende Gespreksvoering 3e editie. Ekklesia’

Doelgroep

(Gz) psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, diëtistes en vaktherapeuten.

Accreditatie

Toegekend door
  • AbSg: 12 punten Nascholing Sociale Geneeskunde algemeen/algemeen medisch
  • VSR: 12 punten Scholing verpleegkundig specialisten
  • Register Vaktherapie: 12 punten Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd
  • Registerplein: 22 punten deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, GGZ agogen, GHO, maatschappelijk werk, sociaal agogen en sociaal werkers
  • NIP: 13 punten ELP herregistratie
  • NIP K&J/NVO: 13 punten herregistratie, 4,5 punt behandeling, 1 punt diagnostiek en 1 punt overige taken
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!