Motiverende Gespreksvoering 3.0, startdatum 17 mei 2019

In deze tweedaagse cursus leer je de specifieke gespreksvaardigheden van motiverende gespreksvoering van een ervaren trainer. In de cursus worden theorie en oefening afgewisseld. De docent heeft een brede behandelervaring in de GGZ en helpt bij verbinden van cursus met je eigen werkpraktijk.

Inhoud

De Motiverende Gespreksvoering (MGV) methode versterkt de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering. MGV is bewezen effectief bij verschillende doelgroepen. Deze cursus is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en inzichten van MGV.

Opzet

Tijdens de eerste dag gaan we in op de spirit en processen van Motiverende Gespreksvoering. We trainen samen de basisvaardigheden en oefenen in afwisselende werkvormen. Op de tweede dag gaan we samen aan de slag met het uitlokken en reageren op verandertaal, omgaan met wrijving en het maken van veranderplannen.

17 mei
21 juni
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 550,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

17 mei
21 juni

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Contacturen

12 uur

Kosten

€ 550,00

inclusief het boek: ‘Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Motiverende Gespreksvoering 3e editie. Ekklesia’, koffie/thee en lunches

Doelgroep

(Gz) psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, diëtistes en vaktherapeuten.

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • NIP: 13 punten
  • Registerplein: 22 punten voor deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, 22 voor deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners, 28,75 voor deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen, 28,75 voor deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen, 28,75 voor deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk en 22 voor deskundigheidsbevordering GHO
  • VSR: 12 punten
  • AbSg: 12 punten
  • NIP K&J/NVO: 12 punten herregistratie, behandeling 5 punten, diagnostiek 1 punt
  • Register Vaktherapie: 12 punten