Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis, startdatum 24 juni 2019

In deze cursus staat de metacognitieve theorie van GAS en de daarop gebaseerde cognitief-gedragstherapeutische behandeling dan ook centraal. De behandeling richt zich niet zozeer op de inhoud van het piekeren maar op de opvattingen van de cliënt over het piekeren.
Inhoud

De gegeneraliseerde angststoornis (ofwel de ‘piekerstoornis’) komt veel voor, maar was in vergelijking met andere angststoornissen matig behandelbaar met cognitieve gedragstherapie. Reden hiervoor zou zijn dat er geen stoornis-specifiek theoretisch model bestond en dus geen stoornis-specifieke behandeling. In de jaren ’90 zijn verschillende stoornis-specifieke theoretische modellen ontwikkeld, waaronder het metacognitieve model (Wells, 1995). Deze behandeling is in verschillende onderzoeken effectief gebleken, met grote effecten en hoge herstelpercentages. Bovendien bleek MCT effectiever dan applied relaxation en CGt gebaseerd op het intolerance-of-uncertainty model van GAS. In de Engelse richtlijnen is MCT dan ook opgenomen als een van de behandelingen van eerste voorkeur (NHS, 2012). Deze zgn. metacognities houden de klachten in stand. De theorie en praktijk van deze behandeling worden gepresenteerd, ondersteund door (DVD-)demonstraties van de casusconceptualisatie en interventies. Ook worden de resultaten van studies naar de werkzaamheid van MCT bij GAS gepresenteerd.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus:

  1. ben je bekend met de metacognitieve visie op GAS en de daarop gebaseerde therapeutische implicaties
  2. heb je  kennis van de toepassing van cognitief-gedragstherapeutische interventies gericht op metacognities, en kun je deze toepassen
Direct inschrijven
24 juni
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 335,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

24 juni

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 335,00

inclusief syllabus, koffie/thee en lunch

Doelgroep

Cognitief-gedragstherapeuten en cognitief-gedragstherapeutisch medewerkers (i.o.), GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en andere hulpverleners in de GGZ die cliënten met angststoornissen behandelen.

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • VGCt: 6 punten
  • NVvP: 6 punten
Wordt aangevraagd bij
  • FGzPt (eerder: 4 punten)
  • NvP/Kwaliteitsregister psychotherapie (eerder: 4 punten)
  • NIP (eerder: 6.5 punten)