Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

 

Inhoud

Alcohol en drugs zijn niet meer weg te denken uit het leven in een moderne en open maatschappij als de onze. Bij een aantal groepen mensen heeft het gebruik ervan problematische vormen aangenomen. Jeugdigen en volwassenen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) behoren tot deze groepen. Zij maken in toenemende mate deel uit van de maatschappij en komen al vroeg in aanraking met alcohol en drugs. Bij een niet gering aantal van hen is er sprake van misbruik en afhankelijkheid of verslaving. Niet zelden gaat dit gepaard met psychische en sociale problemen.

De hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking is nog niet voldoende toegesneden op deze doelgroep. In de verschillende sectoren van de hulpverlening (GGz, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, justitie) weet men zich onvoldoende raad met deze problematiek. Bestaande methoden van diagnostiek en behandeling schieten vaak tekort omdat ze onvoldoende rekening houden met hun specifieke behoeften en kenmerken. Ook het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied staat nog in haar kinderschoenen. De laatste jaren zijn in ons land in verschillende sectoren initiatieven gestart met als doel de hulpverlening aan deze doelgroep te verbeteren.

Helaas lijkt het er op dat cliënten met LVB ook op jonge leeftijd beginnen met (problematisch) gebruik. In oriënterend onderzoek in het praktijkonderwijs komt men al veel rokende en drinkende LVB’ers tegen. Wat dat betreft zijn K&J behandelaren, voor zover het over behandelaren van cliënten met LVB gaat, ook zeker een doelgroep voor deze workshop. In de theorie en in het boek wordt er niet veel aparte aandacht aanbesteed, maar de principes blijven vergelijkbaar met die voor de benadering van volwassenen met LVB en verslaving. Binnen de casuïstiekbesprekingen tijdens deze cursus is er ook voldoende ruimte om casuïstiek van jongeren in te brengen.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Cursus verslaving
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

21 maart 2023
18 april 2023
25 april 2023

Tijden

10.00 - 17.30 uur

Contacturen

18 uur

Kosten

€ 635,00

inclusief het boek: ‘Nagel, J. van der, Didden, R. & Kiewik, M. (2017). Handboek LVB en verslaving. Amsterdam: Boom’, syllabus.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor academisch en (post)HBO geschoolde medewerkers uit VG, GGz, verslavingszorg, forensische zorg, met een ruime praktische werkervaring met cliënten met dubbele of triple problematiek, waaronder:
– gedragswetenschappers (onder meer psychologen, orthopedagogen)
– artsen (onder meer verslavingsartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, psychiaters)
– (para)medisch of sociaal-agogisch op (post) HBO-niveau opgeleide medewerkers (onder meer verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, socio-therapeuten, senior begeleiders, maatschappelijk werkers).

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
 • V&VN: 18 punten Scholing GGZ Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg
 • VSR: 18 punten Scholing verpleegkundig specialisten
 • VVGN: 18 punten nascholing Verslavingsgeneeskunde
 • ABC1: 18 punten
 • Register Vaktherapie: 36 punten
 • Registerplein: 36 punten
 • NIP: 27 punten ELP herregistratie
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 20 punten Herregistratie
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 10 punten Opleiding - behandeling
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 7 punten Opleiding - diagnostiek
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 20 punten Extra literatuurstudie
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 3 punten Overige taken
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!