Hybride: Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de cursus is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

 

Inhoud

Alcohol en drugs zijn niet meer weg te denken uit het leven in een moderne en open maatschappij als de onze. Bij een aantal groepen mensen heeft het gebruik ervan problematische vormen aangenomen. Jeugdigen en volwassenen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) behoren tot deze groepen. Zij maken in toenemende mate deel uit van de maatschappij en komen al vroeg in aanraking met alcohol en drugs. Bij een niet gering aantal van hen is er sprake van misbruik en afhankelijkheid of verslaving. Niet zelden gaat dit gepaard met psychische en sociale problemen.

De hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking is nog niet voldoende toegesneden op deze doelgroep. In de verschillende sectoren van de hulpverlening (GGz, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, justitie) weet men zich onvoldoende raad met deze problematiek. Bestaande methoden van diagnostiek en behandeling schieten vaak tekort omdat ze onvoldoende rekening houden met hun specifieke behoeften en kenmerken. Ook het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied staat nog in haar kinderschoenen. De laatste jaren zijn in ons land in verschillende sectoren initiatieven gestart met als doel de hulpverlening aan deze doelgroep te verbeteren.

Helaas lijkt het er op dat cliënten met LVB ook op jonge leeftijd beginnen met (problematisch) gebruik. In oriënterend onderzoek in het praktijkonderwijs komt men al veel rokende en drinkende LVB’ers tegen. Wat dat betreft zijn K&J behandelaren, voor zover het over behandelaren van cliënten met LVB gaat, ook zeker een doelgroep voor deze workshop. In de theorie en in het boek wordt er niet veel aparte aandacht aanbesteed, maar de principes blijven vergelijkbaar met die voor de benadering van volwassenen met LVB en verslaving. Binnen de casuïstiekbesprekingen tijdens deze cursus is er ook voldoende ruimte om casuïstiek van jongeren in te brengen.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Cursus verslaving
Direct inschrijven
14 feb
1 maart en 8 maart 2022
Locatie: ONLINE & CCD Arnhem
Kosten: € 635,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

14 feb
1 maart en 8 maart 2022

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

18 uur

Kosten

€ 635,00

inclusief het boek: ‘Nagel, J. van der, Didden, R. & Kiewik, M. (2017). Handboek LVB en verslaving. Amsterdam: Boom’, syllabus.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor academisch en (post)HBO geschoolde medewerkers uit VG, GGz, verslavingszorg, forensische zorg, met een ruime praktische werkervaring met cliënten met dubbele of triple problematiek, waaronder:
– gedragswetenschappers (onder meer psychologen, orthopedagogen)
– artsen (onder meer verslavingsartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, psychiaters)
– (para)medisch of sociaal-agogisch op (post) HBO-niveau opgeleide medewerkers (onder meer verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, socio-therapeuten, senior begeleiders, maatschappelijk werkers).

Locatie

ONLINE & CCD Arnhem

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • VSR: 18 punten Scholing verpleegkundig specialisten
  • V&V: 19 punten Scholing GGZ, SPV en Verstandelijk Gehandicapten Zorg
Wordt aangevraagd bij
  • NIP 27
  • NIP K&J/NVO 18 herregistratie, 9 punten behandeling, 6 punten diagnostiek, 18 punten extra literatuurstudie, 3 punten overige taken
  • Registerplein 36 Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk wer k& Sociaal Agogen
  • Register Vaktherapie 36
  • ABC1 18
  • VVGN 18 Nascholing Verslavingsgeneeskunde
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!