BLENDED Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

In deze blended cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

Combinatie van LVB en verslaving

Alcohol en drugs zijn niet meer weg te denken uit het leven in een moderne en open maatschappij als de onze. Bij een aantal groepen mensen heeft het gebruik ervan problematische vormen aangenomen. Jeugdigen en volwassenen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) behoren tot deze groepen. Zij maken in toenemende mate deel uit van de maatschappij en komen al vroeg in aanraking met alcohol en drugs. Bij een niet gering aantal van hen is er sprake van misbruik en afhankelijkheid of verslaving. Niet zelden gaat dit gepaard met psychische en sociale problemen.

De hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking is nog niet voldoende toegesneden op deze doelgroep. In de verschillende sectoren van de hulpverlening (GGz, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, justitie) weet men zich onvoldoende raad met deze problematiek. Bestaande methoden van diagnostiek en behandeling schieten vaak tekort omdat ze onvoldoende rekening houden met hun specifieke behoeften en kenmerken. Ook het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied staat nog in haar kinderschoenen. De laatste jaren zijn in ons land in verschillende sectoren initiatieven gestart met als doel de hulpverlening aan deze doelgroep te verbeteren.

Helaas lijkt het er op dat cliënten met LVB ook op jonge leeftijd beginnen met (problematisch) gebruik. In oriënterend onderzoek in het praktijkonderwijs komt men al veel rokende en drinkende LVB’ers tegen. Wat dat betreft zijn K&J behandelaren, voor zover het over behandelaren van cliënten met LVB gaat, ook zeker een doelgroep voor deze workshop. In de theorie en in het boek wordt er niet veel aparte aandacht aanbesteed, maar de principes blijven vergelijkbaar met die voor de benadering van volwassenen met LVB en verslaving. Binnen de casuïstiekbesprekingen tijdens deze cursus is er ook voldoende ruimte om casuïstiek van jongeren in te brengen.

Blended learning – voorbereiding op de cursusdagen in je eigen tempo en wanneer het jou uitkomt!

Deze cursus is opgezet als een blended learning. Blended learning is een mengvorm van face-to-face onderwijs en online onderwijsactiviteiten.

Deze cursus bestaat uit 2 fysieke lesdagen en een halve dag online les. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van blended leervormen. Cursisten dienen het studiemateriaal vóór aanvang van de cursusdagen te maken (video’s bekijken, (toets)vragen, registratieopdracht, casuïstiekopdrachten en literatuur), waardoor de cursusdag in het teken staat van verdieping, feedback op de gemaakte opdrachten, discussie en casuïstiekbespreking. Het studiemateriaal wordt via de online leeromgeving ‘Mijn CCD’ beschikbaar gesteld.

Plan wel voldoende tijd in je agenda voor de benodigde voorbereiding vóór de lesdagen!

Past de problematiek van jouw client(en) zelfs niet in deze twee vakjes, en is er naast LVB en een verslaving ook psychische problematiek? Dan is de cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis mogelijk iets voor jou. Op 1 november 2023 vindt deze eendaagse cursus weer plaats. Klik hier voor alle informatie over die cursus


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Cursus verslaving
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

10 oktober 2023
7 november 2023 (online)
21 november 2023

Tijden

Dag 1: 10.00 - 17.00 uur
Dag 2: 09:30 - 12:30 uur
Dag 3: 10.00 - 17.00 uur

Contacturen

15 uur

Kosten

€ 740,00

inclusief het boek: ‘Nagel, J. van der, Didden, R. & Kiewik, M. (2017). Handboek LVB en verslaving. Amsterdam: Boom' en toegang tot de online leeromgeving Mijn CCD voor de blended voorbereidingsopdrachten.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor academisch en (post)HBO geschoolde medewerkers uit VG, GGz, verslavingszorg, forensische zorg, met een ruime praktische werkervaring met cliënten met dubbele of triple problematiek, waaronder:
– gedragswetenschappers (onder meer psychologen, orthopedagogen)
– artsen (onder meer verslavingsartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, psychiaters)
– (para)medisch of sociaal-agogisch op (post) HBO-niveau opgeleide medewerkers (onder meer verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, socio-therapeuten, senior begeleiders, maatschappelijk werkers).

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Op verzoek is het mogelijk om accreditatie aan te vragen bij VSR, neem hiervoor contact op per e-mail via curecare@curecare.nl

Toegekend door
 • V&VN: 15 punten Schling GGZ
 • V&VN: 15 punten Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
 • V&VN: 15 punten Scholing Praktijkverpleegkunde
 • V&VN: 15 punten Scholing SPV
 • V&VN: 15 punten Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 16 punten Herregistratie
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 6.5 punten Behandeling
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 6.5 punten Diagnostiek
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 16 punten Extra literatuurstudie
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 3 punten Overige taken
 • NIP: 27 punten ELP herregistratie
Wordt aangevraagd bij
 • ABC1 voorheen 18 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!