ONLINE Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? 9 oktober 2020

Inschrijven niet meer mogelijk

Eerstvolgende mogelijkheden:

In deze eendaagse cursus staan we stil bij de beschrijving , diagnostiek en etiologie van klinisch perfectionisme en bieden we handvatten in de behandeling van perfectionistische patiënten.

Inhoud

Klinisch perfectionisme is een persoonlijkheidskenmerk dat we kunnen omschrijven als een tweesnijdend zwaard. Enerzijds zorgt het ervoor dat perfectionisten erg ambitieus en volhardend zijn, maar anderzijds kan het er ook voor zorgen dat hun rigide streven hen in de problemen brengt. Klinisch perfectionisme verhoogt de kans op diverse klinische problematieken, zoals eetstoornissen, angst, depressie, OCD, en burn-out. Bovendien ervaren hulpverleners perfectionisten niet als de ‘meest makkelijke patiënten’. Ook al zorgt hun perfectionisme ervoor dat ze vastlopen, dan nog lijken patiënten het heel moeilijk te vinden om hun perfectionisme los te laten.

Doelstelling

Na afloop van de cursus ben je in staat om zelf patiënten met een klinisch perfectionisme (beter) te behandelen

Opzet

Aan de hand van het cognitief gedragstherapeutisch kader zoals voorgesteld door Roz Shafran, aangevuld met inzichten uit de acceptance and commitment therapie. De werkvorm is interactief, wordt ondersteund met een goed uitgewerkte PowerPoint presentatie, oefeningen, casusmateriaal (ook eigen casuïstiek) en ondersteunende filmpjes.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Klinisch perfectionisme

Inschrijven niet meer mogelijk

Eerstvolgende mogelijkheden:

Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

9 oktober 2020

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 320,00

inclusief het boek Shafran, R., Egan, S. J., & Wade, T. D. (2018). Overcoming perfectionism: A self-help guide using cognitive behavioral techniques. London: Robinson

Doelgroep

*(Gz-) psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen, (bedrijfs-)artsen, psychiaters, verpleegkundig specialisten, diëtisten, psychotherapeuten, schoolpsychologens

Accreditatie

Toegekend door
  • AbSg: 6 punten
  • NIP: 6 punten
  • FGzPt: 8 punten
  • VGCt: 6 punten
  • VSR: 6 punten
  • LV POH GGZ: 6 punten
  • NIP K&J/NVO: 6 punten herregistratie, 2 punten behandeling en 1 punt diagnostiek
  • NVvP: 6 punten Nascholing psychiatrie